Træfældnings-/skovarbejdsdag med Jellerød Have

Kære medlemmer af Grundejerforeninen Ullerødhave.

Så er der igen træfældnings-/skovarbejdsdag med Jellerød Have denne gang lørdag d. 8. december kl. 10 til kl. 14.

Det handler om at beboerne på Rypevænget, har nogle kraftige skyggegener fra Jellerød Haves ”skov”, som er langs med Rypevænget og cykelstien.

Der tyndes løbende ud i både i træer og nogle buske, indtil foråret, i samarbejde med Jellerød Haves træfældergruppe.

Det er en proces som kommer til at foregå i flere weekender indtil foråret. Der tyndes ud hist og her – fældes nogle træer og vi stiller op med arbejdskraft til at slæbe væk og lave forefaldne arbejde. Vi håber selvfølgelig det i sidste ende kan give lidt mere lys i haverne.

Man skal ikke tilmelde sig – man møder blot op i området lørdag d. 8. december kl. 10 til kl. 14.

Træfælder-gruppen bestemmer hvad der skal væk. Man skal blot hjælpe til med det forefaldne arbejde. Det er god gammeldags fitness.

Vi håber der er mange som vil deltage i dette arbejde.

Mvh. Paul Hansen

Formand – Grundejerforeningen Ullerødhave

Påmindelse om 2. rate 2018 forfalder 1. november

Kære medlemmer,

Girokort til foreningskontingent for 2. rate 2018 er blevet omdelt til samtlige hustande. Husk at betalingen på 1625,- kr forfalder 1. november. Vi har udgifter, som løbende skal betales, og som kræver vi har en vis kassebeholdning. Det vil derfor give os vished at vi kan betale, hvis alles kontingentet er klaret til betalingsfristen.

På forhånd tak for forståelsen og hjælpen. 🙂

Med venlig hilsen
Niels, kasserer

Arbejdsdage i Jellerød Haves skov

Til medlemmerne af grundejerforeningen – specielt Rypevænget 249 til 264.

Bestyrelsen har i en periode arbejdet for at få et samarbejde i gang med Jellerød Have. Det handler om at beboerne på Rypevænget, har nogle kraftige skyggegener fra Jellerød Haves ”skov”, som er langs med Rypevænget og cykelstien.

Jellerød Have er nu gået med til at der tyndes noget mere ud i dette område, så der kommer mere lys ind til vores beboere.

Jellerød Have har en ”træfælder-gruppe” som hvert år nedlægger et træ og en busk hist og her.

De vil gerne imødekomme vores ønske om at tynde ud. Medlemmerne i denne gruppe har i øvrigt en ret moden alder og kan slet ikke gøre det hele selv.

Der er derfor brug for ret mange ekstra hænder, til at hjælpe til med at tynde ud i området.

Hvis man ønsker at der bliver gjort noget mere ved området og der kommer mere lys ind i ens have, handler det om at melde sig til nogle arbejdsdage, hvor der tyndes ud og slæbes væk. Det kunne også være der var andre fra foreningen der vil hjælpe til. Man er yderst velkommen!

Først kommende arbejdsdag er søndag 4. november kl. 10 til kl. 13. / 14. tiden.

Man skal ikke tilmelde sig – man møder blot op i området.

Der er arbejdsdag enten lørdag eller søndag i den først kommende weekend i hver måned – indtil april. Vi skal nok melde datoer og tid ud for de næste måneder – når vi ved mere.

Træfælder-gruppen bestemmer hvad der skal væk. Man skal blot hjælpe til med det forefaldne arbejde.

Vi håber der er mange som vil deltage i dette arbejde.

Mvh. Paul

Formand – Grundejerforeningen Ullerødhave

Brugerregistrering på hjemmesiden

Vi har nu importeret kendte mail adresser på medlemmer til hjemmesiden. Det skete af et par omgange (og vi beklager hvis du har modtaget en mail om tilmelding flere gange). Vi var ikke klar over at den blev sendt før en brugen var blevet godkendt, hvilket også er sket nu. Vi mangler stadig mail adresser fra enkelte husstande, men forventer at vi får den indhentet hen over de næste par måneder. Hvis du kender naboer eller genboer, som ikke er registreret er du meget velkommen til at opfordre dem til registrering. Tilmelding kan foregå via hjemmesiden ved at skrive til bestyrelsen.

Dette initiativ skal ses i forlængelse om generalforsamlingens beslutning om at benytte elektroniske medier som førstevalget til kommunikationen til foreningens medlemmer. Som registreret bruger modtager du en mail hver gang der publiceres et nyt indlæg på hjemmesiden. Derudover kan du som bruger efter login frit kommentere på indlæg uden at kommentaren skal godkendes på først.

Håber du finder denne funktionalitet brugbar og ikke alt for forstyrrende. Feedback er meget velkommen.

Fjernelse af basketbane

På generalforsamlingen besluttede vi at fjerne basketbanen (“Den Sorte Firkant”). Arbejdet har afventet etablering af et overblik over foreningens likviditet. Det har desværre haltet lidt med kontingentbetalingerne. I den kommende uge vil Mogens dog tage kontakt til vores gartner og give grønt lys til arbejdet. Hvornår det så bliver påbegyndt er en anden sag.

En ny hjemmeside er ved at blive lavet

Hej

For at gøre hjemmesiden lidt mere tidssvarende er vi gået i gang med at revidere den. Vores håb er at den således vil blive lidt mere tiltrækkende og vi med tiden kan lægge mere funktionalitet ind. Én funktion, der allerede nu er tilgængelig er at man kan kommentere på indlæg. Opdateringen letter også administrationen af vores hjemmeside.

Allerede nu kan du begynde at få en forsmag på hvordan layoutet bliver. Det kan i øvrigt nemt laves om. Vi prøver at flytte så meget indhold fra den gamle hjemmeside som muligt – men det tager tid så hav lidt toldmodig,

Vi vil være interesseret i at modtage gode forsidebilleder. De har et lidt sjovt format, idet de skal være brede og smale (1000 × 288 pixel). Vi kan godt selv beskære dem i det rigtige format men motivet skal være lidt specielt for at kunne passe til den beskæring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen / Niels, Ry 256

Edit:

2018-07-22: Så er der kommet referater for 2018 fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøder til.

2018-07-24: Hvis du savner informationer fra den tidligere hjemmeside finder du en kopi her. Den vil være tilgængelig i et stykke tid endnu. http://harre.dk/ulleroden/

2018-08-16: Så ligger der referater fra bestyrelsesmøder for 2017 også. Deklarationer er indsat på egen side.

2018-08-29: Side med fælles udstyr til udlån/udlejning oprettet.

2018-08-31: De resterende referater fra generalforsamlinger, som vi er i besiddelse er lagt på siden.