Ejendomsoverdragelse

Salg

Følgende information er typisk relevant hvis du påtænker at sælge din ejendom. Hvis du benytter en ejendomsmægler er informationerne også yderst relevante. Under menuen “Om Ullerødhave” finder du sider med foreningens vedtægter, lokalplan og deklarationer for området, referat fra seneste generalforsamling og seneste årsregnskab. Derudover er nedenstående også relevant.

  • I henhold til Lokalplanens §10 er der medlemspligt for samtlige ejere af grunde dækkende lokalplanens område.
  • Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentet falder i to ens rater. Første rate falder primo maj, anden rate forfalder primo november. I 2019 er der besluttet et halvårligt kontingent på 1650,- Kr.
  • Der er ikke truffet beslutninger om kommende tiltag, der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet.
  • Grundejerforeningen opkræver ikke gebyr for notering af nye ejere (registrering af ejerskifte).
  • Vi har ikke en antenneforening, men der er nedlagt kabeltv i området. Betaling herfor opkræves via selvvalgt udbyder.
  • Aflæsning af el, vand og varme står de involverede parter selv for.
  • Oplysninger om kontingentrestancer og berigtigelse af ovenstående oplysninger fåes ved henvendelse til bestyrelsen. Her medio 2019 er der ingen hustande i kontingentrestance.

Køb

Har du lige købt en ejendom vil det være en god idé inden du påbegynder maling af udvendigt træværk eller påtænker om- eller tilbygning eller udskiftning af døre og vinduer at kigge beboerinformationssiderne igennem.