Behov for brænde?

Hej Grundejere,

Mandag – onsdag (11. – 13. november) fældes der træer på Drosselvænget.

Det er blevet aftalt med gartneren at han skærer træerne op i passende slæbe/bære stykker. Efter arbejdet er færdigt på onsdag, kan der frit afhentes guf til brændeovnen.

Mvh. Bestyrelsen

 

Træfældning – Drosselvængets hovedvej 11.-13. november.

Træerne langs Drosselvængets hovedvej bliver fældet fra mandag d. 11. til onsdag d. 13. november.

I disse tre dage må der ikke parkeres biler, trailere mv. på Drosselvængets hovedvej. Ydermere vil vejen blive spærret af i kortere perioder.

Vil man være helt sikker på at kunne komme væk fra området i sin bil, er det en god idé i disse dage, at parkere fx ved parkeringspladsen ved Købmandsbygningen.

Arbejdet startes tidligt mandag morgen. Find derfor gerne parkering allerede søndag aften.

Mvh. Bestyrelsen

Hjælp Politiet med din videoovervågning.

Kære Grundejere.

Vi er i Politiet interesseret at vide, hvor vi kan indhente videoovervågning i forbindelse med hvis en større hændelse indtræffer i fremtiden.

Det er vigtigt for os i efterforskningsmæssig henseende at vide, at du som privat person har videoovervågning.

Det kan være, at en farlig gerningsmand tager flugten på jeres vej og gemmer sig i jeres have eller hus. Og netop et foto/video kan hjælpe os ubeskriveligt meget.

Registrer derfor, hvis man ønsker det, jeres private kameraer på nedenstående link.

På forhånd tak for hjælpen.

https://politi.dk/kamera

Referat BS-møde d. 22. okt 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. okt hos Nina Dr. 201

Tilstede: Mogens, Charlotte, Nina og Paul

Valg af referent: Paul

  1. Status på økonomi. Intet at bemærke.
  2. Helhedsplan: Antal har evt. lavet nogle spørgsmål til skemaet. Punktet foreløbigt udsat
  3. Købmandsbygningen: status på lejeren. Fraflytter snarest.
  4. Status på afvisning af klage vedr. skorstenen på købmandsbygningen – hvad er næste skridt.: Vi skriver endnu engang til kommunen og bliver lidt skarpere i tonen.
  5. Træfældning på Drosselvænget: Arbejdet påbegyndes i løbet af November. Der kommer mere information til beboerne når arbejdet nærmer sig.
  6. Evaluering af aflyst arbejdsdag. Kan vi gøre mere for at få beboerne til at melde sig til? Måske skal der skrives ud og komme en seddel i postkasserne til hver husstand. Ellers er opslag på hjemmesiden og på facebook det vi gør. Men måske i bedre tid og flere opfordringer.
  7. Registrer kameraovervågning – opfordring fra Politiet. Vi melder det ud på hjemmesiden og facebook.
  8. Evt. Mogens: prøver at indhente tilbud om rengnvands-renden ved Rypevænget. Line har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi siger 1000 tak til Line for sit store arbejde og engagement gennem mange år. Antal har også valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi siger tak for mærkbar indsats på kort tid.

Næste møde d. 20 november – kl. 19.30 hos Charlotte.

Fælles arbejdsdag lørdag d. 5. okt.

Kære alle sammen,

Husk der er fælles arbejdsdag lørdag d. 5. okt. kl. 10 – 14.

Der skal rettes fliser på stierne, fjerne noget beplantning på gæsteparkeringspladserne mv.

Af hensyn til indkøb af øl og vand må man meget gerne tilmelde sig ved at skrive til bestyrelsen, om man kommer – eller – tilmelde sig begivenheden i Facebook gruppen.

Mvh. Paul

Opdatering vedr. købmandsbygningen

Ejeren af købmandsbygningen har lejet bygningen ud til et firma, som vil lave produktion af vegansk mad. Det er ren produktion – et industrikøkken uden udsalg. Lejeren er i fuld gang med at omdanne bygningen til dette formål. Udenpå bygningen er der ovenikøbet også kommet en skorsten/udluftningstragt.

Vi har i bestyrelsen været ret opmærksomme på hvad der sker i bygningen, da der i lokalplanen står at bygningen skal have et detailhandelsformål. Lokalplan 13, §3. Områdets anvendelse, stk. 3.4: ”Det på kortbilag I med C anførte areal må kun anvendes til opførelse af bebyggelse til den for kvarterets nødvendige forsyning af dagligvarer”. Vi har et par gange været i kontakt med kommunen for at gøre opmærksom på hvad der sker.

Kommunen har etableret kontakt med ejeren og det mæglerfirma der udlejer stedet. De er gjort bekendt med at den forestående udlejning ikke er i henholdt til lokalplanen. Kommunen har i øjeblikket ikke hørt yderlig fra ejeren eller lejeren. Vi fortsætter med at holde kommunen op på at lokalplanen ikke bliver overholdt. Derudover prøver vi også at komme i kontakt med ejeren af bygningen.

Skal bygningen bruges til andet end detailhandel, skal lokalplanen ændres og beboerne høres. Her tænkes selvfølgelig specielt på de nærmeste naboer og de gener de vil blive berørt af. Ydermere undrer det os at man prøver at etablere en produktionsvirksomhed i et rækkehus/villakvarter. For hvis man får lov til det, kan der vel også ligge et stenhuggeri, et lille slagteri mv. – bare for at være lidt firkantet.

Vi kommer selvfølgelig med mere information når der er mere nyt.