Bestyrelsen

Liste over bestyrelsens sammensætning, funktion, post adresse og mail adresse

For at undgå utilsigtet brug af mail adresserne, er der sat et mellemrum ind foran og bagved @. De skal fjernes hvis adressen skal bruges.

Paul Hansen, Formand, DR 101, paulkokkedal snabel a gmail . com
Niels Harre, Kasserer, IT, RY 256, niels snabel a harre . dk
Line Vagnby Allen, Gartneransvarlig, RY 255, line snabel a vagnbyallen . dk
Charlotte Scheller, Ny affaldssortering, DR 205, charlotte . scheller snabel a gmail . com
Mogens Andersen, Klima, RY 201, kinmha snabel a gmail . com
Nina Weisse, Suppleant, DR 201, weisse snabel a adslhome . dk
Antal Clavel, Suppleant, festudvalg, købmandsbygning, RY 263, antal . clavel snabel a gmail . com

Hvis du ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til alle medlemmer ved at benytte formularen her på hjemmesiden eller bestyrelsen snabel a ulleroden.dk

Mads Lindegaard, Revisor, DR 208
Martin Rubow, Arkitekt www.tnr.dk

Forretningsorden

På bestyrelsesmødet den 11. juni 2018 har vi besluttet følgende forretningsorden: Forretningsorden af 11. juni 2018