Hjælp til bekæmpelse af mosegrise og mulvarpe

Kære allesammen,

I forbindelse med bekæmpelse af mosegrise og mulvarpe har bestyrelsen tegnet et abonnement, som sikrer at skadedyrsbekæmperen rykker ud så snart der er tegn på nye mulvarpeskud på fællesarealer. I den forbindelse vil vi gerne have din hælp.

Når du går tur på fællesarealet og ser nye mulvarpeskud vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt bestyrelsen her. Bestyrelsen tager herefter kontakt til vores bekæmper, som derefter rykker ud. Det er specielt vigtigt her i forårsmånederne, hvor aktiviteten hos dyrene stiger, men er i øvrigt gældende hele året.

På forhånd tak for hjælpen. 🙂

Midlertidigt budget for 2021

Kære allesammen,

Så har vi udarbejdet et midlertidigt budget for 2021.

Vi varslede den 24. november, at vi ønsker at opretholde et indtægts- og udgiftsniveau i 2021 svarende til 2020. Vi har ikke modtaget nogen indvendinger mod denne praksis eller forslag til anden tilgang.

Derfor uddeler Jørn snarest girokort til kontingentbetaling af første rate for 2021 på 1800,- kr med betalingsfrist 1. marts, så foreningen kan betale vore regninger.

På udgiftssiden har vi lagt gartnerentreprisen ind, som er på samme niveau som sidste år, plus vanding af de nyplantede kugleahorn. Øvrige udgifter ligger også på samme niveau som sidste år. Dog vedtog generalforsamlingen sidste år forslag, som tilsammen gav en udgift på 147.500 kr.. For at sikre tilstrækkelig likviditet og minimere driftsunderskuddet, har vi valgt at reducere reservationen til forslag til 110.000 kr.

Det betyder, at vi i det midlertidige budget ligger med et driftsunderskud på 29.850 kr og en likviditet med udgangen af 2021 på godt og vel 30.000 kr.

Det midlertidige budget er her: Budget 2021

Når generalforsamling er afholdt, kender vi bedre de reelle udgifter, og afhængig af hvad generalforsamlingen beslutter, kan det medføre justeringer af kontingentbetalingens 2. rate, således at det samlede kontingent for 2021 er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I selvfølgelig velkommen til at kontakte kasseren eller bestyrelsen.

De varmeste Fimbulvinterhilsner
Bestyrelsen.

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar

Kære Allesammen,

Så foreligger der referat fra dagens bestyrelsesmøde. Du finder det på siden med referater men også her:

2021-02-02 Referat Bestyrelsesmøde GF Ullerødhave

På dagens møde har vi valgt at offentliggøre foreløbigt regnskab med revisor påtegning. Årsregnskabet er i sagens natur ikke godkendt. Godkendelse afventer en kommende generalforsamling.

Du finder siden med årsregnskaber her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=310

Bemærk i øvrigt også, at vi indtil generalforsamlingen afholdes, fortsætter vi med et proforma budget med identisk indtægts- og udgiftniveau, som for 2020. Som tidligere annonceret, betyder det også at indbetalingskort for første rate på 1800,- kr snarest bliver omdelt og forventes betalt primo marts. Dette for at sikre likviditet til betaling af udgifter til primært gartner. Læs mere herom i referatet. Foreløbigt budget udsendes snarest.

Mvh  Bestyrelsen.

Forslag til helhedsplan

Vi har fra Landskabsarkitekt John Norris modtaget et forslag til helhedsplan for vore grønne arealer. Dette initiativ er taget med hjemmel i beslutningen på den seneste generalforsamling. Du finder link til forslaget her:

Forslag Helhedsplan – Grundejerforeningen Ullerødhave

Vi modtager gerne kommentarer til forslaget. For at sikre størst mulig gennemsigtighed, vil vi gerne opfordre til at kommentarer skrives nedenfor. Husk du skal være logget ind på hjemmesiden for at have lov til at kommentere. Hvis du har glemt din adgangskode kan du bede om en ny. Hvis du ikke er oprettet som bruger, så skriv til bestyrelsen.

 

 

Generalforsamling og Covid-19

I år blev den årlige generalforsamling holdt den 18. Februar.

Med det forsamlingsforbud, maksimalt 10 personer, der pt. er på grund af Covid19 vil det ikke være mulig, at holde generalforsamling.

Der er 104 huse i vores bebyggelse og selv om alle ikke møder op til generalforsamlingen, har der de senere år været 40 til 50 deltagere.

Det betyder, at vi ikke kan holde generalforsamling, før der sker lempelser i Covid19 reglerne.

Bestyrelsen, som ifølge vedtægterne er valgt for 1 år ad gangen, fortsætter til der kan holdes generalforsamling.

Der er nogle presserende beslutninger, der skal tages i starten af året.

  1. Aftale med gartneren.
  2. Godkendelse af regnskab.
  3. Fastsættelse af budget og kontingent.

Bestyrelsen foreslår følgende procedure:

  • Vi indgår en aftale med gartneren, som i omfang ligger indenfor den aftale vi har haft i 2020.
  • Regnskabet for 2020 holder sig indenfor budgettet, og derfor venter vi med endelig godkendelse til der kan afholdes generalforsamling.
  • Det endelige budget fastsættes først, når vi kan afholde generalforsamling.
  • Første rate af kontingentet kr. 1800,00 opkræves pr. 1. Marts i lighed med 2020.

Vi håber at alle beboer har forståelse for ovenstående, og tillid til at, vi som bestyrelse kun træffer de nødvendige beslutninger, så vores fællesarealer kan vedligeholdes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Registrering eller opdatering af e-mail adresser

OBS: Er din e-mailadresse allerede registreret i vores system og uændret, behøver du ikke foretage dig yderligere. Du vil da modtage al materiale fra foreningen elektronisk.

Jævnfør foreningens vedtægter §4 vedrørende elektronisk indkaldelse til generalforsamling og anden nyhedsformidling til medlemmerne, følger hermed en opfordring til at du registrerer eller opdaterer husstandens e-mail adresser. I øjeblikket har 75 hustande (72%) fulgt opfordringen til elektronisk kommunikation – to hustande (2%) har givet udtryk for at de foretrækker at modtage indkaldelse og materiale til generalforsamlingen skriftligt. Du behøver ikke at sende en mail hvis din e-mail adresse allerede er registreret og uændret.

Send ellers meget gerne en e-mail til reg2020@ulleroden.dk med følgende oplysninger på op til to personer pr husstand:

  • Fulde navn
  • Post adresse (Drosselvænget eller Rypevænget med husnummer)
  • E-mail adresse

Informationerne vil blive lagt ind i vores medlemskartotek (et excel ark) og blive brugt til medlemsregistrering på vores hjemmeside. NB: Din e-mail adresse bliver ikke offentlig tilgængelig på hjemmesiden eller delt med 3. person.

Såfremt du af den ene eller anden grund ikke ønsker at lade en e-mail adresse registrere hos foreningen er det dit eget ansvar at gøre bestyrelsen opmærksom herpå. I så fald vil du modtage materiale vedrørende kommende generalforsamlinger skriftligt i din postkasse. Husk dog at trykning af skriftligt materiale er en udgift for foreningen, som vi helst vil undgå. Derudover,ligger der på hjemmesiden en række nyttige informationer ligesom nyheder af forskellig karakter bliver kun offentliggjort der. Hvis du på trods heraf gerne vil have skriftlig information, er det selvfølgelig helt i orden. Du kan du i givet fald benytte nedenstående slip, og lægge den i postkassen hos Niels, Rypevænget 256.


Jeg ønsker udelukkende skriftligt materiale om generalforsamlingen sendt til:

 

Navn: ______________________________________________________________________

 

Adresse: ____________________________________________________________________

 

Underskrift: __________________________________________________________________