Indvielse af legeplads tirsdag den 31. maj kl. 16.30

Kære naboer, 

Lige straks får vi opdateret legepladsen ved Drosselvænget 213 med et super flot klatretårn, lynhurtige gynger og lækkert sandlegetøj. Det skal selvfølgelig fejres! 

Derfor vil vi gerne invitere jer allesammen til en lille indvielsesfest tirsdag den 31. maj kl. 16.30.

Vi sørger for godt vejr, noget koldt at drikke til både børn og voksne samt lidt snacks og godter. Medbring gerne kaffen selv, og giv os venligst besked om deltagelse ved at sende sms til Stine på 42 72 18 39 eller mail til bestyrelsen. 

Vi håber på at se en masse naboer uanset alder til leg og hyggeligt samvær.

Bedste hilsner,
Bestyrelsen 

PS. Vi vil rigtig have opført gyngestativ på legepladsen ved Rypevænget, men da legepladselementer som bekendt er hundedyre, overvejer vi at gøre det selv. Er der nogen her i foreningen, som har forstand på at opføre gyngestativer, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige?

Referat ordinær generalforsamling 2022

Kære allesammen,

Så foreligger der referat af den ordinære generalforsamling afholdt 24. marts 2022. I finder det på siden med “Referater fra generalforsamlinger“.

Hjemmesiden er også blevet opdateret i henhold til forslag 4-2-1 og I finder den vedtagne klamanse på siden “Ejendomsoverdragelse“. Vi drøftede også kort at et kort over hjertestartere kunne være en god idé. Det finder I via link til den officielle siden på vores forside øverst til højre.

For god ordens skyld gør vi lige opmærksom på betalingsfrister for kontingent er 1. maj og 1. september. Girokort bliver omdelt snarest.

I ønskes et skønt forår.

Bestyrelsen

Opdatering 1:
Vedlagt finder I her deltagerlisten: Deltagerliste GF2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022, kl 19:00

Indkaldelse med bilag kan hentes her:
Indkaldelse ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2020

Torsdag den 24. marts 2022, kl 19:00

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest., mødelokale ved tandplejen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.

4. Indkomne forslag. Se bilag i indkaldelsen.

Bestyrelsen har ét forslag, der er indeholdt i budget forslaget for 2022:
4-1-1 Opdatering af legeplads.
Der er indkommet to forslag fra medlemmerne.
4-2-1 Forslag til, at foreningen løbende øger medlemmernes opmærksomhed på reglerne for det fællesskab, de er en del af. (DR311)
4-2-2 Forslag: Afhjælpning af skyggegener for matriklerne Drosselvænget 307, 308 og 309. (DR307, DR308 og DR309)

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Mogens Andersen, RY201, modtager genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager genvalg
Camilla Rump, DR207, modtager ikke genvalg
Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Suppleanter:
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, modtager genvalg
Hans Christian Nielsen, RY224, modtager genvalg

7. Valg af revisor.

Mads Lindegaard, DR208, modtager genvalg

8. Eventuelt.

Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2022

Dato……………. Torsdag d. 24. marts 2022
Tidspunkt …….. 19.00
Sted……………. Kokkedal skole, Holmegårdsvej 101, afd. vest, mødelokalet ved tandplejen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen@ulleroden.dk (foretrækkes) eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest mandag den 14. marts 2022, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor
 4. Indkomne forslag
 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling,
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller deltage i festudvalget.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave torsdag den 24. februar 2022.

Fastelavn er mit navn

Corona restriktioner er ophævet, vi kan igen mødes til arrangementer, og foreningens festudvalg vil derfor gerne invitere til Fastelavns-fest med tøndeslagning og hygge for foreningens medlemmer.

Det vil være så dejligt, hvis mange kan samles – yngre som ældre!
Og – det er ikke noget krav at der er børn i husstanden for at deltage! Udklædninger er naturligvis meget velkomne – og gerne
fra både børn og voksne!!!

Fastelavns-festen finder sted

SØNDAG d. 27 Februar kl 10.30

ved carportene på Drosselvængets 200-numre (stikvej nr 2)

Foreningen er som vanlig vært med fastelavnsboller, slikposer til børnene – og en lille en til halsen at varme sig på. (Medbragt kaffe på termokander vil være en fantastisk hjælp!

Tilmelding

Send venligst en e-mail til adressen: Fastelavn2022@mail.com

Anfør venligst i mailen:

 • Hvor mange børn deltager? Børnenes alder?
 • Hvor mange voksne deltager?
 • Jeres adresse (RY/DR + husnummer)

Tilmeldingsfrist

Senest Mandag d. 21 Februar

Vi glæder os meget til at se jer.

Fest hilsener fra Festudvalget
Torben DR312 & Lars  RY240

Invitation til fastelavnsfest 2022

Affaldssortering og antal beholdere

Vi har været i løbende dialog med Fredensborg Kommune omkring affaldssortering og antal beholdere og har den 24. januar modtaget nedenstående mail. Vi har spurgt til de tvetydige signaler fra byrådet og post i e-boks, og modtaget nedenstående svar. Det lader til vi får beholdere ad to omgang…!

Vi fik også lovning på at vi ville blive varskoet inden beholdere blev runddelt, det er imidlertid ikke sket idet flere af os allerede har modtage dem. Udestående spørgsmål er bla stadig hvor de omkring 17 hustande langs den centrale cykelsti og ved Den Spanske Plads skal rulle spande frem til på tømningsdagen. Området er endnu ikke etableret og kan tidligst blive det efter generalforsamlingen.

Vi vil bede kommunen om et møde, for at få ryddet op i et noget tumultarisk forløb.

Bestyrelsen

Konverteringen af beholdere sker på de enkelte matrikler i løbet af 2022. Fredensborg Forsyning står for denne logistiske opgave. I den nærmeste fremtid får I leveret følgende beholdersammensætning:

 • 1 stk. glas/metal
 • 1 stk. papir/plast
 • Jeres nuværende papir konverteres til pap.

I beholder jeres nuværende beholder til restaffal.

Når konverteringen finder sted vil sammensætningen være således:

 • 1 stk. Plast/metal
 • 1 stk. Mad/rest
 • 1 stk. Pap/papir

Offentlige glas- og papirkuber kan benyttes, som I vil finde i husstandsnær afstand. I kan afskaffe jeres stativ til restaffald gennem storskraldsordningen eller aflevere dette på genbrugspladsen.

Følgende forslag til placering af beholdere for de 17 husstande er efter vurdering på GIS kort umiddelbart befæstet. Skulle arealerne ikke leve op til gældende regler og krav, kan I læse hvilke underlag der lever op til regler for standplads og adgangsvej i vedhæftede.

Udgiften til eventuelt befæstning afholdes af grundejer. I kan enten skrive, hvilken af de to pladser I ønsker at benytte til sorternu@fredensborg.dk, eller I kan kontakte Fredensborg Forsyning direkte på affald@fredensborg.dk, der står for drift af ordningen. Arealet skal være så stort, så skraldemanden kan hente beholderne uhindret og uafhængigt af hinanden.

Det kan være en god ide at de enkelte husstand skriver deres husnummer på beholderen, så de får deres beholder igen.