Fællesarealer

Fællesarealer

Foreningen råder over et større fællesareal. Vedligeholdelse og fornyelse af området er en meget vigtig aktivitet for grundejerforeningen. På generalforsamlingen 2020 blev der vedtaget at foreningen skal have en helhedsplan for vores fællesarealer. Den lå færdig i november 2020. Du finder den her:

Helhedsplan Fællesarealer G/F Ullerødhave

Gartneropgaver

  • Hække beskæres 2 gange  
  • Vildskud på plænetræer klippes (forår)
  • 1/3 af buskene på plænerne beskæres (forår)
  • Bede, legepladser og øvrige grusarealer trimmes for ukrudt 2 gange
  • Plæner klippes 12 gange. (smalle græsrabatter op til gavle og haver klippes ikke). 
  • Græskanter klippes 2 gange 
  • Vildskud og selvsåede træer i skoven klippes (vinter) 
  • Kugleahorn beskæres (vinter)
  • Øvrige vejtræer beskæres hvert 3. år (senest gang ult. 2019)
  • Sand i sandkasserne udskiftes årligt (forår)

Benyt venligst kontaktformularen / “bestyrelsen snabel-a ulleroden punktum dk” til  spørgsmål eller kommentarer til gartneropgaver.