Viduer og døre

Står du for at skulle udskifte vinduer eller døre er det vigtigt at de i passer ind i bebyggelsens samlede udtryk. Karm- og rammebredde er vigtige parametre herfor, ligesom proportioner, dimensioner og for døres vedkommende også forholdet mellem øverste og nederste felter skal overholdes. Farven skal jvf vore servituter selvfølgelig også følges (se mere om farver her https://www.ulleroden.dk/beboer-information/farver-paa-traevaerk/).

Viduer og døre i vores bebyggelse er oprindeligt leveret af ND/3 a/s (NorDan) i Vanløse. Er tætningslisterne ved at være møre kan de stadig bestilles hos NorDan. De kontaktes via deres hjemmeside. Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning kan ses her: