Ejendomsoverdragelse

Det er den til enhver tid værende ejers pligt at sikre, at gældende offentligretlige regler, privatretlige servitutter og øvrige bestemmelser vedrørende beplantning, ombygninger, materialevalg, bygningsfarver mv. til stadighed er overholdt på parcellen. Læs mere på bebeoerinformationssiderne, i vedtægter, samt lokalplan og deklarationer.

Køb

Har du lige købt en ejendom, vil det være en god idé inden du påbegynder maling af udvendigt træværk eller påtænker om- eller tilbygning eller udskiftning af døre og vinduer, at kigge beboerinformationssiderne igennem. Der helt ufravigelige krav til farver på træværk, og bestemmelser for om- og tilbygning.

Vi vil meget gerne registrere dig i vores medlemskartotek med navn, adresse og e-mail. Det sikrer, at du modtager informationer fra foreningen, når der er opdateringer på hjemmesiden. E-mail deles ikke med 3. part eller andre medlemmer. Vi optager op til to personer pr husstand i vores kartotek. Registrering kan ske ved at skrive til bestyrelsen.

Salg

Følgende information er typisk relevant hvis du påtænker at sælge din ejendom. Hvis du benytter en ejendomsmægler er informationerne også yderst relevante. Under menuen “Om Ullerødhave” finder du sider med foreningens vedtægter, lokalplan og deklarationer for området, referat fra seneste generalforsamling og seneste årsregnskab. Derudover er nedenstående også relevant.

  • I henhold til Lokalplanens §10 er der medlemspligt for samtlige ejere af grunde dækkende lokalplanens område.
  • Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentet falder i to ens rater. Første rate falder i 2022 primo maj, anden rate forfalder primo september. I 2022 er der besluttet et halvårligt kontingent på 1800,- kr.
  • Der er ikke truffet beslutninger om kommende tiltag, der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet.
  • Grundejerforeningen har ikke stiftet gæld.
  • Grundejerforeningen har jvf deklarationens §10 for området en panteret på 20.000,- kr for hver parcel.
  • Grundejerforeningen opkræver ikke gebyr for notering af nye ejere (registrering af ejerskifte).
  • Vi har ikke en antenneforening, men der er nedlagt kabeltv i området. Betaling herfor opkræves via selvvalgt udbyder.
  • Aflæsning af el, vand og varme står de involverede parter selv for.
  • Oplysninger om kontingentrestancer og berigtigelse af ovenstående oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsen.