Godkendte ombygninger

Der er ingen tvivl om at vi bor i en smuk og unik bebyggelse som skal vedligeholdes og bevares, således at den i vid udstrækning bevarer sit udtryk. At bo i et rækkehusbyggeri er ikke det samme som at bo i et almindeligt paracelhus, hvor der er væsentligt flere frihedsgrader i, hvad man kan tillade sig at gøre med hensyn til om- og tilbygninger.

Da Ullerødhave er tegnet i slutningen af 70’erne og opført i starten af 80’erne er der i sagens natur i mellemtiden sket en del indenfor husbyggeri. I erkendelse heraf, har vores arkitekt lavet en række forslag, som er godkendt af kommunen, og holder sig indenfor deklarationen for området.

Hvilke godkendte ændringer du kan foretage, tager udgangspunkt i hvilken hustype du har. De godkendte ombygninger og kort over hustype finder du nedenfor.

Hvis du ikke lige ved hvilken hustype du bor i, kan dette kort hjælpe dig.