Lokalplan mm

For grundejerforeningens område er der udarbejdet en lokalplan. Tillige forligger der en række deklarationer. Du finder henvisninger til dem herunder. Lokalplanen og deklarationerne danner sammen med vedtægterne grundlaget for foreningens medlemmers rettigheder og pligter.