Brændeovne

Placering af pejs eller brændeovn

Der findes en række af godkendte om- og tilbygninger gældende for vores bebyggelse. Én af dem er at tilføje en pejs eller brændeoven. Der er retningslinjer for hvor en sådan kan placeres i huset og er betinget af hustype. Det kan du læse mere om her, hvor du vælger hustype og derefter “Placering af pejs”.

Fyr korrekt i din brændeovn

Der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark, og de er vores største kilde til luftforurening. I Danmark er partikler fra brændefyring årligt skyld i ca. 550 for tidlige dødsfald, ifølge beregninger fra DCE, Nationalt center for miljø og energi.

I Ullerødhave ønsker vi selvfølgelig at bidrage til en renere luftkvalitet til glæde for os alle sammen. Følg derfor nedenstående råd fra Miljøstyrelsen når du fyrer op i din brændeovn.

Du kan fjerne en stor del af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn i optændingsfasen, ved at tænde op i toppen.

Miljøstyrelsen anbefaler disse fire råd:

 1. Tænd op fra toppen
  Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.
 2. Brug kun tørt træ
  Vådt træ ryger meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.
 3. Sørg for rigeligt luft
  Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.
 4. Røgen skal være næsten usynlig
  Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

Læs meget mere her https://braendefyringsportalen.dk/borger/rygestop-guide-for-braendeovne/.

Ovenstående tekst og data er hentet fra Miljøstyrelsen hjemmeside (2022-09-24).