Skraldespande

<Under udarbejdelse>

Husstandene Rypevænget 212-216 og 241-252 får ikke afhentet affald på matriklen. I stedet skal spandene på tømningsdagen køres frem til én af tre pladser:

  • Ved brandvejen ud for Rypevænget 217
  • Ved brandvejen ud for Rypevænget 253
  • Ved stien mellem Drosselvænget 312 og 313

Husk at sætte husnummer på spandene og bringe dem tilbage på matriklen efter tømning samme dag.