Affald

Placering og afskærmning af affaldsspande

Affaldsspande skal placeres på egen matrikel, og f.eks. ikke på gæsteparkeringspladser. Undtagelsesvis kan spandene placeres på fællesjord dog kun på udvalgte steder og i forlængelse af egen matrikel, og udelukkende såfremt retningslinjer for form og udtryk følges:

Bemærk: Der pågår stadig arbejde med tegninger, og ovenstående retningslinjer er ikke komplette endnu (januar 2023). Det gælder specielt for husene

 • på Drosselvængets “hovedvej”, DR201-206 og DR301-308, hvor vi stadig bokser med at finde nogle pæne og ensartede løsninger (primært E-huse)
 • ved Den Spanske Plads, RY246-RY252.
 • Drosselvængets 3. stikvej. DR307-DR312.

Vi modtager gerne forslag på hvad der kunne være den gode løsning.

Andre steder gælder.

 • Afskærmning udføres som øvrige hegn i bebyggelsen. Læs mere om form og udtryk, og udførelse her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=2377.
 • Gælder husstandene DR206-DR213 og DR313-DR315:
  Placeres ude langs vejen/stien således højre side flugter med gavlen i eget hus og udformes som et “U”. Afventer tegning.
 • Gælder husstandene RY212-RY216, RY226-RY232 og RY241-245:
  Placeres i bed til venstre (set udefra) for egen indgang, vinkelret på hegn. Åbning mod indgang.  Det giver et ensartet udtryk langs hovedstien og Rypevængets “hovedvej”. Afventer tegning.
 • Gælder husstandene RY217 og RY253:
  Placeres bag hæk på egen matrikel evt på fællesareal udformet som et “U”. Åbning ind mod huset; alternativt,
  “placeres i hækken” med åbning ud mod brandvej således fronten flugter med hækken.
 • Generelt: Placeres i bed ved egen indkørsel i forbindelse med eget skur og vinkelret herpå. Åbning mod egen indkørsel.
 • Generelt: Placeres ved bryggersdør (typisk) således afskærmningen flugter med murværket i gavlen ind mod eventuel nabo. Åbning mod egen matrikel (og ikke mod fællesareal eller naboens indkørsel). Flere steder vil en del af arealet dog være på egen matrikel.

Haveaffald

Haveaffald kan enten

Bemærk afbrænding af affald er FORBUDT!!!

Husholdningsaffald

Afhentning af husholdningsaffald

På Fredensborg Forsynings hjemmeside kan du slå op, hvornår affald af en given type hentes for din husstand. Læs mere og tilmeld dig beskedservice her: https://fredensborgforsyning.dk/selvbetjening-kundeservice/mit-affald-selvbetjening

Husstandene Rypevænget 212-216 og 241-252

Rypevænget 212-216 og 241-252 får ikke afhentet affald på matriklen. I stedet skal affaldsspandene på tømningsdagen køres frem til én af tre pladser (se også kort nedenfor):

 • Ved brandvejen ud for Rypevænget 217
 • Ved brandvejen ud for Rypevænget 253
 • Ved stien mellem Drosselvænget 312 og 313

Husk at sætte husnummer på spandene, sikre fri passage for fodgængere, og bringe dem tilbage på matriklen efter tømning samme dag.

Opsamlingssteder for affladsspande markeret med blå cirkler