Kontingent

Foreningen opkræver kontingent to gange om året. Kontingentet falder i to ens rater. Afhængig af dato for afholdelse af den årlige generalforsamling falder første rate primo marts eller primo april. Anden rate forfalder primo september. Kontingent kan indbetales på foreningens girokonto

+01< +1178199<.

Anfør gerne vejnavn og husnummer (RYxxx eller DRyyy) i beskedfeltet til modtager.

Kontingenthistorik (halvårlig):

  • 2024: 1.800,- DKK (forfald 1. april og 1. september)
  • 2023: 1.800,- DKK (forfald 1. april og 1. september)
  • 2022: 1.800,- DKK (forfald 1. april og 1. september)
  • 2021: 1.800,- DKK
  • 2020: 1.800,- DKK
  • 2019: 1.650,- DKK
  • 2018: 1.635,- DKK