Parkering

Parkering på veje og fællesarealer

I henhold til deklarationen for vores bebyggelse §4.2, må parkering ikke finde sted udenfor de specielle parkeringspladser, og disse må alene anvendes til parkering af køretøjer, der har ærinde indenfor deklarationsområdet. Parkeringspladserne må ikke anvendes til parkering af last- og varevogne, campingvogne, både og lignende. Henstilling af både og campingvogne i haverne eller på fællesarealerne er ikke tilladt.