Udvendig vedligehold

Indhold

Carporte

Carportene er udført af trykimprægneret træ, der patinerer med en ensartet lysegrå farve. Eventuel vedligeholdelse skal ske med træimprægneringsmiddel af fabrikatet Gori, se Farver på træværk. Carportene må ikke ændres i det ydre.

Enkelte carportejere har dog ønsket at lukke gavltrekanten på carportene. Dette er tilladt med træbeklædning med lodrette fuger, f.eks vandfast krydsfiner, der placeres på bagsiden af spæret. Vedligeholdelsen af træbeklædningen må ske med sort træbeskyttelse Gori 88, farven sort ibenholt (tidligere moseeg).

Ejeren af endecarporte er forpligtede til at vedligeholde med sort på det afsluttende spær.

Facader

Vores huse er bygget af gule blødstrøgne massive sten med spil fra Wævers Teglværk. Denne sten er desværre udgået af production, og der findes ikke en direkte afløser. Reparationer (mindre reparationsarbejder) kan udføres med en næsten tilsvarende sten kaldet Vedstårup fra De Forenede Teglværker. Den kan købes hos tømmerhandleren.

Farver på træværk

Læs mere om hvilke farver du skal anvende på på udvendig træværk her.

Fuger

Udføres reparationsarbejder skal man være opmærksom på farvenuancer. Den anvendte fugemørtel skal være bakkemørtel som f.eks. Kalk- og Mørtelværkeme færdigblandet kalkmørtel, eller quick-mix fra De Forenede Teglværker. De kan købes hos tømmerhandleren. Bemærk at fugen skal være let tilbagetrukket (1-2 mm).

Gavle

Da de fleste gavle er beklædt med træ, og eksponeringen, selv med ihærdig vedligeholdelse, nedbryder træet med varierende hastighed. Derfor er det en god idé at tjekke tilstanden. Hvis du påtænker udskiftning, gør vi her opmærksom på, at siden opførelsen af bebebyggelsen, er der sket ændringer og forbedringer i gavlkonstruktionen. I tilfælde af udskiftning skal du derfor ikke nødvendigvis foretage en eksakt udskiftning. Foreningen har derfor bedt vores arkitekt om at lave nye tegninger, der beskriver hvordan gavlen skal opbygges og samtidigt overholder de brandtekniske foreskrifter. Læs mere på side 5-6 i 2k Tegningsmaterialet.

Haver og hække

Forhaver

Ud mod vej, torve og stier har husene et mindre forareal, som delvis ligger udenfor matrikelskel. Arealet er beplantet med græs og snebær. Den enkelte husejer skal vedligeholde eget forareal med græsklipning, lugning mm.. Ændringer som forandrer arealets karakter må ikke foretages.

Flere steder er der under arealet placeret ledninger til fjernvarme, el, telefon, vand og gadebelysning. Enhver form for nedgravning af pæle eller lignende må stærkt frarådes. Beskadigelse af kabler mm. vil altid blive forlangt retableret af skadevolder.

Baghaver

Baghaver er begrænset af hække, der er oprindeligt var sammensat af vilde roser og liguster for at give et varieret udtryk med blomster og bær. Hækkene var tænkt som voksende i naturlige bløde former og egentlig klipning i rette linier var ikke ønsket.

Græsklipning

Vis hensyn, når du anvender støjende værktøj.

Mursten/facader

Vores huse er bygget af “gule blødstrøgne massive sten med spil” fra Wævers Teglværk. Denne sten er desværre udgået af produktion og der findes ikke en direkte afløser. Reparationer (mindre reparationsarbejder) kan udføres med en næsten tilsvarende sten kaldet Vedstårup fra De Forenede Teglværker.

Undertage

Det oprindelige undertag er af mærket Monarfol. Efter mere end 20 år ses det ofte at undertaget er eroderet/medtaget, hvorfor en udskiftning kan anbefales – evt. blot den nederste del ved tagrenden. Visse huse i bebyggelsen har suppleret den nederste del af undertaget (tagfoden) med en zink profil.

Ved udskiftning af undertag anbefaler Arkitekt Carl Galster, at man anvender Hutonit eller eller en metervare. Monarfol frarådes, fordi UV-stråler nedbryder folien. Oplægning i henhold til murerfagets Byggeblad nr. 36 Vejledning i oplægning af tegltage.

Tagrender og afløb

For at undgå tilstopning af tagrender og tagnedløb bør de periodisk, og gerne mindst én gang om året, efterses og renses for blade o.l.  Almen rengøring/rensning kan foretages med vand og skurebørste.

Ved udskiftning kan Plastmos hvide plasttagrender (størrelse 11) og nedløb (Ø75 mm) anvendes.

Kloakken kan inspiceres ved aftagning af dækslet til nedgangsbrønde. For tagafvanding findes 20 cm og 30 cm brønde, der også bør renses periodisk. Ansamlinger i brønde kan normalt spules væk.

Hvis det ikke kan lade sig gøre tilkaldes kloakmester.

Tage

Taghældningen er 22 grader, og tagkonstruktionen er opbygget med undertag og gule vingetegl. Teglene er bundet langs kanter med kroge og alle rygningssten er sømmede på en lægte.
Tagsten kan løsne sig og ødelægges i kraftig storm. Sker det, har foreningen et mindre lager af tegl, der kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen.

Træværk

Står du for at at male beklædning eller vinduesrammer så læs mere her. Der er nemlig fastsat nøje regler for hvilke farver du må anvende.

Vinduer og døre

Læs mere om vedligeholdelse og eventuel udskiftning af vinduer og døre her. Der er nemlig fastsat nøje regler for bebyggelsens udtryk.

Plankeværk

Faste hegn, opsat i forbindelse med bebyggelsens etablering, er udført af trykimprægneret træ, der patinerer med en ensartet lysegrå farve. Se også Farver på træværk