Anden udvendig vedligehold

Affald

se https://www.fredensborg.dk/borger/affald-og-genbrug
Afbrænding af affald er FORBUDT!!! 

Carporte

Carportene er udført af trykimprægneret træ, der patinerer med en ensartet lysegrå farve. Eventuel vedligeholdelse skal ske med træimprægneringsmiddel af fabrikatet Gori, se Farver på træværk. Carportene må ikke ændres i det ydre. Enkelte carportejere har dog ønsket at lukke gavltrekanten på carportene. Dette er tilladt med træbeklædning med lodrette fuger, f.eks vandfast krydsfiner, der placeres på bagsiden af spæret. Vedligeholdelsen af træbeklædningen må ske med sort træbeskyttelse Gori 88, farven sort ibenholt (tidligere moseeg). Ejeren af endecarporte er forpligtede til at vedligeholde med sort på det afsluttende spær.

Facader

Vores huse er bygget af gule blødstrøgne massive sten med spil fra Wævers Teglværk. Denne sten er desværre udgået af production, og der findes ikke en direkte afløser. Reparationer (mindre reparationsarbejder) kan udføres med en næsten tilsvarende sten kaldet Vedstårup fra De Forenede Teglværker. Den kan købes hos tømmerhandleren.

Fuger

Udføres reparationsarbejder skal man være opmærksom på farvenuancer. Den anvendte fugemørtel skal være bakkemørtel som f.eks. Kalk- og Mørtelværkeme færdigblandet kalkmørtel, eller quick-mix fra De Forenede Teglværker. De kan købes hos tømmerhandleren. Bemærk at fugen skal være let tilbagetrukket (1-2 mm).

Undertage

Det oprindelige undertag er af mærket Monarfol. Efter mere end 20 år ses det ofte at undertaget er eroderet/medtaget, hvorfor en udskiftning kan anbefales – evt. blot den nederste del ved tagrenden. Visse huse i bebyggelsen har suppleret den nederste del af undertaget med en zink profil.

Tagrender og nedløb

Almen rengøring/rensning kan foretages med vand og skurebørste.

Tage

Taghældningen er 22 grader, og tagkonstruktionen er opbygget med undertag og gule vingetegl. Teglene er bundet langs kanter med kroge og alle rygningssten er sømmede på en lægte.
Tagsten kan løsne sig og ødelægges i kraftig storm. Sker det, har foreningen et mindre lager af tegl, der kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen.

Haver og hække

Forhaver:

Ud mod vej, torve og stier har husene et mindre forareal, som delvis ligger udenfor matrikelskel. Arealet er beplantet med græs og snebær. Den enkelte husejer skal vedligeholde eget forareal med græsklipning, lugning mm.. Ændringer som forandrer arealets karakter må ikke foretages.

Flere steder er der under arealet placeret ledninger til fjernvarme, el, telefon, vand og gadebelysning. Enhver form for nedgravning af pæle eller lignende må stærkt frarådes. Beskadigelse af kabler mm. vil altid blive forlangt retableret af skadevolder.

Baghaver:

Baghaver er begrænset af hække, der er oprindeligt var sammensat af vilde roser og liguster for at give et varieret udtryk med blomster og bær. Hækkene var tænkt som voksende i naturlige bløde former og egentlig klipning i rette linier var ikke ønsket.

Græsklipning

Vis hensyn, når du anvender støjende værktøj.

Plankeværk

Faste hegn, opsat i forbindelse med bebyggelsens etablering, er udført af trykimprægneret træ, der patinerer med en ensartet lysegrå farve. Se også Farver på træværk

Gavlrenovering

2k Tegningsmateriale Se side 5-6.