Bestyrelsen

Liste over bestyrelsens sammensætning, funktion, post adresse og mail adresse

For at undgå utilsigtet brug af mail adresserne, er der sat et mellemrum ind foran og bagved @, som også er erstattet af “snabel a”. Tag hensyn til det når adressen skal bruges. Alternativt kan også kontaktformularen benyttes.

Mogens Andersen (formand), RY201, Klima, kinmha snabel a gmail punktum com 
Niels Harre (kasserer), RY256, IT, niels snabel a harre punktum dk
Nina Weisse, DR201, grønne områder & legepladser, weisse snabel a adslhome punktum dk
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, grønne områder og legepaldser, stineskottem snabel a gmail punktum com 
Erik Sørensen, RY222, ejenrichs snabel a hotmail punktum com
Hans Christian Uhl Nielsen (suppleant), RY224, rypevaenget224 snabel a gmail punktum com
Barbara Køgs Andersen (suppleant), affaldshåndtering, RY237, affaldshåndtering, b snabel a rbara punktum dk

Festudvalg:
Lars Johansen, RY240, lars punktum sidenius punktum johansen snabel a gmail punktum com
Torben Strange, DR312, tsj2211 snabel a gmail punktum com
Bjarne Mobeck, RY242, bjarne snabel a mobeck punktum dk

Revisor:
Mads Lindegaard, DR 208 

Arkitekt:
Martin Rubow, Rubow Arkitekter

Spørgsmål til gartnerentreprisen rettes direkte til bestyrelsen og individuelle henvendelser til gartneren skal ikke finde sted.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til alle medlemmer ved at benytte formularen her på hjemmesiden eller bestyrelsen snabel a ulleroden punktum dk.

Forretningsorden

På bestyrelsesmødet den 11. juni 2018 har vi besluttet følgende forretningsorden: Forretningsorden af 11. juni 2018