Bestyrelsen

Liste over bestyrelsens sammensætning, funktion, post adresse og mail adresse

For at undgå utilsigtet brug af mail adresserne, er der sat et mellemrum ind foran og bagved @, som også er erstattet af “snabel a”. Tag hensyn til det når adressen skal bruges. Alternativt kan også kontaktformularen benyttes.

Mogens Andersen, RY201, Formand, Klima, kinmha snabel a gmail punktum com 
Niels Harre, RY256, Kasserer, IT, niels snabel a harre punktum dk
Charlotte Scheller, DR205, grønneområder, charlotte . scheller snabel a gmail punktum com
Nina Weisse, DR201, grønneområder, weisse snabel a adslhome punktum dk
Erik Sørensen, RY222, affaldshåndtering, ejenrichs snabel a hotmail punktum com
Camilla Rump, DR207 suppleant, camillarump snabel a gmail punktum com

Spørgsmål til gartnerentreprisen rettes direkte til bestyrelsen (se nedenfor).

Hvis du ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til alle medlemmer ved at benytte formularen her på hjemmesiden eller bestyrelsen snabel a ulleroden punktum dk.

Mads Lindegaard, Revisor, DR 208
Martin Rubow, Arkitekt www.tnr.dk

Forretningsorden

På bestyrelsesmødet den 11. juni 2018 har vi besluttet følgende forretningsorden: Forretningsorden af 11. juni 2018