Indvendig vedligehold

Indhold

Afløb

Der findes et selvstændigt afløbssystem for henholdsvis tagafvanding og spildevandsafledning. Se også under udvendig vedligeholdelse.

Spildevandssystemet

Bleer, vat o.l. må ikke skylles ud i toilettet, da det lukker kloaksystemet.

Andre afløb

Efterse at alle gulvafløb er fyldt med vand, ellers kan de lugte.
Rens periodisk alle gulvafløb af plast ved at tage rist og tragt op. Derefter tages vandlåsen op og renses. Vandlåse under køkkenvaske og håndvaske kan ligeledes adskilles og renses.

Afløbsinstallationen under vaskene i køkken og bryggers er forberedt til tilslutning af vaske- og opvaskemaskine.

I alle huse er spildevandssystemet udluftet over tag.

Elforsyning

El-hovedkablet er ført til installationsskabet i entreen. I skabet findes gruppeafbrydere for automatsikringer, der alle er mærkede så det fremgår, hvilke installationer der er tilknyttet. Installationen er beskyttet med HFI-relæ, der mindst en gang årligt skal afprøves. Hvis relæet ikke slår fra ved denne test, tilkald straks en el-installatør.

Installationen er forsynet med jordafledning ved spyd i haven.

Alle afbrydere og stikkontakter er/var LK-NES plantangent. Alle er/var i lysegrå farve med mulighed for udskiftning af tangenter i andre farver.
Elforbruget afregnes over egen måler, der er anbragt i en plastboks ved hovedindgangen.

Gulve

Trægulvene er Junckers aske-lamelparket lakeret med Blitza vandbaseret gulvlak. Vedligeholdelse anbefales med Blitza vandbaseret gulvlak nr 222. Det er vigtigt at vedligeholdelsen sker før laklaget er slidt igennem. Parketten er 3 mm tyk og tåler af erfaring kun maskinafslibning en gang.

Undergulve på første sal I type A,B og C-huse, er spånplade, der er sømmet til de underliggende bjælker. Den anvendte fastgørelsesmetode medfører knirken som vil kunne elimineres ved at supplere fastgørelsen med 50mm lange skruer, jævnt fordelt.

Vinylgulvene i badeværelser på 1. sal er en særlig skridsikker kvalitet, fabrikat Tarkett. Der er ingen særlige krav til vedligeholdelsen.

Klinkegulvene er af fabrikatet Staloton, type karat violet. For at bevare den klare og rene farve anbefales det at behandle med en voks eller stenolie. Til almindelig rengøring anbefales brun sæbe.

Telefon

I hvert hus findes/fandtes to telefonstik, der er/var forbundet. Udvendig på facaden findes indføringsdåsen, hvorfra kablet går til hovedkablet, der er gravet ned i fællesarealet.

Træværk

Alt indvendigt træværk excl. lofter er udført af fyrretræ, som er behandlet med Gori 88- saharagul. Farven saharagul er svær at skaffe og svær at arbejde med, så det anbefales at vedligeholde med Gori 88 – farveløs.

Trælofterne er høvlede/pløjede fyrrebrædder og er ubehandlede. De kræver ingen vedligeholdelse

Vægge

I tørrum består de indvendige vægge af et eller to lag gipsplader som er tapetseret med strukturpapir, Flügger nr 2035 og malet med hvid plastmaling. I badeværelser på 1. sal består de indvendige vægge af fyrretræsprofiler, der er behandlet med farveløs træbeskyttelse af typen Gori 88. Vedligeholdelsen bør ske med samme product.

Vand

Hovedvandledningen er ført ind i huset i bryggers i et installationsskab, hvor også vandmåleren er placeret. Der er anbragt en stophane foran vandmåleren. Stophanen lukker for hele husets vandforsyning. Det varme vand opvarmes i en REDAN-gennemstrømningsvandvarmer. Der er ikke cirkulation på det varme vand, så der må ventes på, at det varme vand kommer frem til hanen. Vandhanemes afløbsstudse er oprindeligt forsynet med filtre (perlatorer), der jævnligt bør skrues af og renses for kalk m.m. Vandhanerne (af mærket BØRMA) bør ikke lukkes for stramt til, så pakningerne derved kan beskadiges.

I husene er der forberedt til slutning til vaskemaskine og opvaskemaskine:

 • Vaskemaskine: I type D-huse i badeværelset. I øvrige huse i bryggers.
 • Opvaskemaskine: I type D og E-huse i køkkenet. I øvrige huse i bryggers og køkken.

Vandhaner, pakninger, greb

Dryppende vandhaner indikerer, at pakningen skal skiftes. Dette sker således;

 • Luk for vandet til den pågældende hane under vasken på ballofix ventilen.
 • Løft de blå/røde plasthætter af håndtaget og skru håndtaget af via skruen under hætterne.
 • Skru ventilen ud med skruenøgle på sekskanten
 • Fjern den gamle pakning på ventilen. (Skru pakningsholderen af med en umbrakonøgle.)
 • Påsæt ny pakning. (Kan købes i VVS-butikker/byggemarkeder).

Varmeforsyning

Varmeforsyningen sker via fjernvarmeledninger i jord fra fjernvarmeselskab til et installationsskab i bryggers, hvor hovedstophaner findes. Gennem en varmeveksler opvarmes husets eget centralvarmevand. I veksleren sidder varmeværkets måler og der afregnes dels efter målte MWH dels efter en fast rumafgift.

For at få mest muligt udbytte af fjernvarmevandet er det vigtigt, at returvandet afkøles mest muligt. I veksleren på returledningen til værket er monteret en regulerbar termostatventil, der først åbner, når returvandet er afkølet til den indstillede værdi. For cirkulation i huset er der monteret en intern cirkulationspumpe, der er regulerbar. Pumpen bør slukkes ved vandpåfyldning og udluftning af anlægget.

Varmeanlæg

Alle radiatorer (undtagen gulvvarme i baderum) er/var forsynede med termostatventiler af mærket Danfoss, Damixa eller TA. Hvis varmeanlægget har været tømt for vand, skal alle radiatorer udluftes ved kontrolleret åbning af luftskruerne.

Den eventuelle sidste luft kan presses ud ved at åbne for alle termostatventiler og lade pumpen køre på største kapacitet i en kort periode (ca. en time).

Hvis anlægget trænger til vandpåfyldning, ses dette på manometeret øverst på REDAN -kappen. Viseren skal stå på 1,5-2,0. Larm fra pumpen samt radiatorer indikerer, at anlægget skal udluftes. Fortsætter larmen herefter er pumpen sandsynligvis defekt. Sluk altid for pumpen, når anlægget tømmes for vand. Tryk og sikkerhedsventil skal jævnligt kontrolleres.

Hvis man slukker for pumpen om sommeren, bør den startes minimum en gang om måneden. da man i modsat fald kan risikere startproblemer.

Ventilationsemhætteanlæg

Husene er højisolerede og har tætte vinduer og døre, hvorfor der i hvert rum i vindues- og dørrammer er friskluftventiler. For at få et tilfredsstillende indeklima, bør der sikres tilstrækkelig udluftning og ventilerne bør stå åbne i nødvendigt omfang. Husene er forsynede med mekanisk udsugning fra køkken, bryggers og baderum.

Udsugningsmotoren CVE 3 er i hustyperne A,D,E og Ex anbragt på loftet og i typerne B, C, Cx og Cy i skunkrummet på 1. sal. Udsugningsmængden styres fra emhætten, typen INDOLA fra TERMOR, hvor der findes 4 knapper;

 • Svag- udsugning: Nat.
 • Normal udsugning: Dag.
 • Kraftig udsugning: Mad/bad
 • Lys:

Udsugningsmotoren er støjdæmpet fsa. radio og tv, og ventilerne i de enkelte vådrum er lyddæmpende. Filteret i ventilerne bør jævnlig udskiftes. Det kan gøres med almindeligt filtervat, der klippes til og lægges mellem to runde stykker fluenet. Specielt i soverum kan luftfugtigheden blive så stor, at der opstår risiko for kondensdannelser, dvs dug på kolde flader. De første tegn på for høj luftfugtighed viser sig som dug på termoruderne. Hvis det sker, skal der foretages en kraftig udluftning.