Indkaldelse til ordinær generalforsamling i G/F Ullerødhave

Hent indkaldelse med bilag her: Indkaldelse ordinær generalforsamling 2024

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2024

Tirsdag d. 27. februar 2024, kl 19:00

Egedal Byens Hus – Multisalen ← NB: Nyt sted!! Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning. Se bilag 2.1, bilag 2.2 og bilag 2.3.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. Se bilag 3.

4. Indkomne forslag.
Der er indkommet fem forslag fra medlemmerne.

4.1 Forslag om fjernelse af vejbump på Rypevængets stikveje.
Kirsten Andersen og Knud Jensen, RY214. Se bilag 4.1.

4.2 Forslag omlægningen af vores fællesareal fra en klippet græsplæne til et vildt og naturligt område.
Susanne Klem & Steen Øllgaard, DR306
Se bilag 4.2.

4.3 Forslag om opsætning af redekasser.
Susanne Klem & Steen Øllgaard, DR306 Se bilag 4.3.

4.4 Forslag om græsslåning på hele fællesarealet mod vest
Camilla Moring, v/ DR308, 309 og 312

4.5 Forslag om omgørelse af bestyrelsesbeslutning af 14. november 2023
Rolf Allen, RY255

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Se bilag 5.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Mogens Andersen, RY201, modtager ikke genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager ikke genvalg
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, modtager ikke genvalg Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Suppleanter:
Hans Christian Nielsen, RY224, modtager genvalg til bestyrelsen Barbara Køgs Andersen, RY237, modtager genvalg til bestyrelsen

7. Valg af revisor.
Mads Lindegaard, DR208, modtager genvalg

8. Eventuelt.

Skriv et svar