Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2024

Dato……………. Tirsdag d. 27. februar 2024
Tidspunkt ……..  19.00
Sted…………….. Egedal Byens Hus – Multisalen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen snabel a ulleroden punktum dk (foretrækkes) eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest mandag den 19. februar 2024, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor
4. Indkomne forslag
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling,

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00 – bemærk i Egedal Byens Hus

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller deltage i festudvalget.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave torsdag den 18. januar 2024.

Skriv et svar