Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022, kl 19:00

Indkaldelse med bilag kan hentes her:
Indkaldelse ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2020

Torsdag den 24. marts 2022, kl 19:00

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest., mødelokale ved tandplejen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.

4. Indkomne forslag. Se bilag i indkaldelsen.

Bestyrelsen har ét forslag, der er indeholdt i budget forslaget for 2022:
4-1-1 Opdatering af legeplads.
Der er indkommet to forslag fra medlemmerne.
4-2-1 Forslag til, at foreningen løbende øger medlemmernes opmærksomhed på reglerne for det fællesskab, de er en del af. (DR311)
4-2-2 Forslag: Afhjælpning af skyggegener for matriklerne Drosselvænget 307, 308 og 309. (DR307, DR308 og DR309)

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Mogens Andersen, RY201, modtager genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager genvalg
Camilla Rump, DR207, modtager ikke genvalg
Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Suppleanter:
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, modtager genvalg
Hans Christian Nielsen, RY224, modtager genvalg

7. Valg af revisor.

Mads Lindegaard, DR208, modtager genvalg

8. Eventuelt.

Skriv et svar