Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2022

Dato……………. Torsdag d. 24. marts 2022
Tidspunkt …….. 19.00
Sted……………. Kokkedal skole, Holmegårdsvej 101, afd. vest, mødelokalet ved tandplejen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen@ulleroden.dk (foretrækkes) eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest mandag den 14. marts 2022, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor
  4. Indkomne forslag
  5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling,
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller deltage i festudvalget.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave torsdag den 24. februar 2022.

Skriv et svar