Affaldssortering og antal beholdere

Vi har været i løbende dialog med Fredensborg Kommune omkring affaldssortering og antal beholdere og har den 24. januar modtaget nedenstående mail. Vi har spurgt til de tvetydige signaler fra byrådet og post i e-boks, og modtaget nedenstående svar. Det lader til vi får beholdere ad to omgang…!

Vi fik også lovning på at vi ville blive varskoet inden beholdere blev runddelt, det er imidlertid ikke sket idet flere af os allerede har modtage dem. Udestående spørgsmål er bla stadig hvor de omkring 17 hustande langs den centrale cykelsti og ved Den Spanske Plads skal rulle spande frem til på tømningsdagen. Området er endnu ikke etableret og kan tidligst blive det efter generalforsamlingen.

Vi vil bede kommunen om et møde, for at få ryddet op i et noget tumultarisk forløb.

Bestyrelsen

Konverteringen af beholdere sker på de enkelte matrikler i løbet af 2022. Fredensborg Forsyning står for denne logistiske opgave. I den nærmeste fremtid får I leveret følgende beholdersammensætning:

  • 1 stk. glas/metal
  • 1 stk. papir/plast
  • Jeres nuværende papir konverteres til pap.

I beholder jeres nuværende beholder til restaffal.

Når konverteringen finder sted vil sammensætningen være således:

  • 1 stk. Plast/metal
  • 1 stk. Mad/rest
  • 1 stk. Pap/papir

Offentlige glas- og papirkuber kan benyttes, som I vil finde i husstandsnær afstand. I kan afskaffe jeres stativ til restaffald gennem storskraldsordningen eller aflevere dette på genbrugspladsen.

Følgende forslag til placering af beholdere for de 17 husstande er efter vurdering på GIS kort umiddelbart befæstet. Skulle arealerne ikke leve op til gældende regler og krav, kan I læse hvilke underlag der lever op til regler for standplads og adgangsvej i vedhæftede.

Udgiften til eventuelt befæstning afholdes af grundejer. I kan enten skrive, hvilken af de to pladser I ønsker at benytte til [email protected], eller I kan kontakte Fredensborg Forsyning direkte på [email protected], der står for drift af ordningen. Arealet skal være så stort, så skraldemanden kan hente beholderne uhindret og uafhængigt af hinanden.

Det kan være en god ide at de enkelte husstand skriver deres husnummer på beholderen, så de får deres beholder igen.

 

 

Skriv et svar