Tillæg til generalforsamlingens bilag 2-3

Kære allesammen,

Vi har nu efter langt ventetid fået svar fra Fredensborg Kommune vedr tilslutningskravet på 90% ved en kollektivaffaldssortering. Det lader til at 90%’s kravet om tilslutning til en kollektiv ordning, som anført i notatet (bilag 2-3) ikke er gældende alligevel, men skal blot følge vore vedtægtner i foreningen. Nedenfor finder du svaret modtaget 22/9-2021.

Svar fra Fredensborg Kommune

Emne: SV: Spørgsmål vedrørende affaldsordning

Kære Erik Sørensen

Vi beklager den lange svartid.

Marie Louise er desværre fraværende i øjeblikket.

1. Det er jeres egne vedtægter der er gældende valg af affaldsløsning. I Fredensborg Kommune stilles der ikke krav om dette.
2. Standplads og adgangsvej skal ved både fælles løsninger og individuelle løsninger leve op til gældende krav og regler for standplads og adgangsvej. Marie Louise og Karin har tidligere været forbi jer og se, hvilke placeringer der egner sig til fælles løsninger. I visse tilfælde har forsyningen også godkendt standpladser til fælles løsninger. Du må meget gerne præcisere, om I påtænker fælles eller individuelle løsninger, da det kan have betydning for vores krav til godkendelse af standpladser og adgangsveje.

Skriv et svar