Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021, kl 19:00

Indkaldelsen kan downloades her: Indkaldelse ordinær generalforsamling 2021

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2020

Torsdag den 7. oktober 2021, kl 19:00

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest., mødelokale ved tandplejen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.

4. Indkomne forslag. Se bilag.

Bestyrelsen har fire forslag, der er indeholdt i budgettet for 2021:
4-1-1 Individuel løsning til affaldssortering.
4-1-2 Vedtagelse af helhedsplanen for fællesarealer
4-1-3 Igangsættelse af helhedsplanens fase 1
4-1-4 Hensættelse til Klimafonden

Der er indkommet to forslag fra medlemmerne.
4-2-1 Nyt samlingspunkt i Ullerødhave, DR303
4-2-2 Ny legeplads, DR204.

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er
Mogens Andersen, RY201, modtager genvalg
Charlotte Scheller, DR205, modtager ikke genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager genvalg
Camilla Rump, DR207, modtager genvalg
Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Skriv et svar