Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2021

Dato……………. Torsdag d. 7. oktober 2021
Tidspunkt …….. 19.00
Sted……………. Kokkedal skole, Holmegårdsvej 101, afd. vest, mødelokalet ved tandplejen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen@ulleroden.dk eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest tirsdag den 21. september 2021, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor
  4. Indkomne forslag
  5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vel mødt til årets Generalforsamling, Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen, da vi allerede nu kan konstatere at vi mindst skal vælge tre nye medlemmer inklusiv suppleant.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave søndag den 12. september 2021.

Skriv et svar