Varsling af generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 25. april. Indkaldelse med evt. forslag omdeles senest 3 uger før.

Skriv et svar