TDC fibernet etablering i Ullerødhave i 2024

Kære alle,

Som mange af jer sikkert lagde mærke til, blev der lagt fiberrør ned i stier og veje rundt om vores Grundejerforening …. Lang tid siden… Bestyrelsen rettede henvendelse til YouSee i sommeren 2023 for at høre nærmere. I september fik vi så svar fra TDC Net som er kabel/forbindelses- ”ejer” med følgende tilbud:

Vi anbefaler vores kollektive løsning, hvor foreningen accepterer at vi etablerer fiberanlægget ind til hver af foreningens fællesarealer og etablerer fiber KAP stik. Som nævnt, så er tilbuddet uden omkostninger og forpligtigelser. Tilbuddet indeholder komplet etablering fra vej og ind til hver bolig, samt opsætning af fiber KAP stik indvendigt. Når TDC NET har opsat fiberstikket, så kan de enkelte beboere, selv vælge om de vil benytte det nye fibernet, og vælger de at gøre dette, så er det et mellemværende mellem husejer og serviceudbyder. Vi har pt. 13 forskellige serviceudbydere som kan levere abonnementstjenester igennem vores fiber.

Det nævnte KAP stik er en lille hvid boks som skrues på væggen og som er ca. 15 x 15 cm. Den er ikke en router. Router tilsendes af den serviceudbyder man frit vælger, se vedhæftet foreløbige oversigt.

Bestyrelsen traf hurtigt den beslutning, idet der er lang venteliste at sige ja til konditionerne. Vi er ligeledes i proces med dem der skal forestå selve entreprenør arbejdet (nedgravningen, samt installationsarbejdet i de enkelte huse), nemlig Dansk KabelTV.

Vi er vel vidende om at NuuDay ejer såvel Yousee, TDC Net, Dansk Kabel-tv og mange andre udbydere, men vi skal IKKE betale til dem direkte for hverken etablering eller senere. Medmindre man selvfølgelig vælger YouSee eller andre udbydere under Nuuday koncernen, som sin leverandør af internet/TV.

Leveringstiden er ikke bekræftet endnu, men Dansk KabelTV estimerer i løbet af første halvår 2024. Den eksisterende coax /kobberforbindelse forbliver selvfølgelig i drift.

Det skal nævnes at hvis man ikke ønsker fiber lagt ind nu og senere fortryder, skal man selv betale Dansk KabelTV for nedgravning/ installering etc etc. Prisen herfor kender vi ikke, men den er betragtelig, så bestyrelsen anbefaler at vi alle griber chancen nu for etableringen af fibernet i hele vores grundejerforening.

Eventuelle spørgsmål er velkomne på følgende, til lejligheden oprettet, e-mail;

teknik snabel a ulleroden punktum dk

Yderligere information følger.

De hjerteligste ønsker til jer alle om en god og glædelig jul.
Fra
Bestyrelsen

Udbydere af Service Fiber