Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2023, kl 19:00

Indkaldelse med bilag hentes her:

Indkaldelse ordinær generalforsamling 2023 v2

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2020

Torsdag den 27. april 2023, kl 19:00

Kokkedal Skole, Afd. Vest, Mødelokale Vest J9

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning. Se bilag 1 og bilag 2.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. Se bilag 3.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har fem forslag. Se bilag 4.1.

4.1.1 Forslag til vedtægtsændring §1
4.1.2 Forslag til vedtægtsændring §7
4.1.3 Forslag til vedtægtsændring §4
4.1.4 Forslag til vedtægtsændring §6
4.1.5 Forslag til vedtægtsændring §15

Der er indkommet ét forslag fra medlemmerne.

4.2.1 Forslag om fastholdelse af græsslåning på fællesarealet mod vest. Camilla DR309 med flere. Se bilag 4.2.

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Se bilag 5 og bilag 6.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Mogens Andersen, RY201, modtager genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager genvalg
Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Suppleanter:
Hans Christian Nielsen, RY224, modtager genvalg
Barbara Køgs Andersen, RY237, modtager genvalg

Vi opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsen og festudvalget.

7. Valg af revisor.

Mads Lindegaard, DR208, modtager genvalg

8. Eventuelt.

Hvis du ønsker at afgive fuldmagt til 3.part, anbefaler vi, at du benytter vedlagte fuldmagtserklæring. Du finder den bagerst; så er den nem og til at printe ud. Se bilag 6.

Foreningen byder på lidt kaffe/te/kage og et glas vin/øl og lidt chips.

Velmødt!