Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2023

Dato……………. Torsdag d. 27. april 2023
Tidspunkt ……..19.00
Sted…………….. Kokkedal Skole Vest, Mødelokale Vest J8

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til [email protected] (foretrækkes) eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest mandag den 17. april 2023, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor
4. Indkomne forslag
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling,

Torsdag den 27. april 2023 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller deltage i festudvalget.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave torsdag den 30. marts 2023.

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2023

Kære Allesammen,

Så foreligger der referat fra seneste bestyrelsesmøde. I finder det på siden med referater men også her:

https://www.ulleroden.dk/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-20-Referat-Bestyrelsesmoede-GF-Ulleroedhave.pdf

Høringssvar vedr købmandsbygningen:

Høring Udkast rev 6

mvh
Bestyrelsen

NB: Af hensyn til cashflow vil vi meget gerne fremrykke aconto betaling af kontingent for første halvdel af 2023 med frist den 1. april 2023. Afhængig af hvad generalforsamlingen beslutter vil modregning eller tillæg vil finde sted på anden rate.  Girokort er uddelt – tak til Jørn.