Referat ordinær generalforsamling 2022

Kære allesammen,

Så foreligger der referat af den ordinære generalforsamling afholdt 24. marts 2022. I finder det på siden med “Referater fra generalforsamlinger“.

Hjemmesiden er også blevet opdateret i henhold til forslag 4-2-1 og I finder den vedtagne klamanse på siden “Ejendomsoverdragelse“. Vi drøftede også kort at et kort over hjertestartere kunne være en god idé. Det finder I via link til den officielle siden på vores forside øverst til højre.

For god ordens skyld gør vi lige opmærksom på betalingsfrister for kontingent er 1. maj og 1. september. Girokort bliver omdelt snarest.

I ønskes et skønt forår.

Bestyrelsen

Opdatering 1:
Vedlagt finder I her deltagerlisten: Deltagerliste GF2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022, kl 19:00

Indkaldelse med bilag kan hentes her:
Indkaldelse ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2020

Torsdag den 24. marts 2022, kl 19:00

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest., mødelokale ved tandplejen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.

4. Indkomne forslag. Se bilag i indkaldelsen.

Bestyrelsen har ét forslag, der er indeholdt i budget forslaget for 2022:
4-1-1 Opdatering af legeplads.
Der er indkommet to forslag fra medlemmerne.
4-2-1 Forslag til, at foreningen løbende øger medlemmernes opmærksomhed på reglerne for det fællesskab, de er en del af. (DR311)
4-2-2 Forslag: Afhjælpning af skyggegener for matriklerne Drosselvænget 307, 308 og 309. (DR307, DR308 og DR309)

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Mogens Andersen, RY201, modtager genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager genvalg
Camilla Rump, DR207, modtager ikke genvalg
Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Suppleanter:
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, modtager genvalg
Hans Christian Nielsen, RY224, modtager genvalg

7. Valg af revisor.

Mads Lindegaard, DR208, modtager genvalg

8. Eventuelt.