Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2022

Dato……………. Torsdag d. 24. marts 2022
Tidspunkt …….. 19.00
Sted……………. Kokkedal skole, Holmegårdsvej 101, afd. vest, mødelokalet ved tandplejen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til [email protected] (foretrækkes) eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest mandag den 14. marts 2022, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor
 4. Indkomne forslag
 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling,
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller deltage i festudvalget.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave torsdag den 24. februar 2022.

Fastelavn er mit navn

Corona restriktioner er ophævet, vi kan igen mødes til arrangementer, og foreningens festudvalg vil derfor gerne invitere til Fastelavns-fest med tøndeslagning og hygge for foreningens medlemmer.

Det vil være så dejligt, hvis mange kan samles – yngre som ældre!
Og – det er ikke noget krav at der er børn i husstanden for at deltage! Udklædninger er naturligvis meget velkomne – og gerne
fra både børn og voksne!!!

Fastelavns-festen finder sted

SØNDAG d. 27 Februar kl 10.30

ved carportene på Drosselvængets 200-numre (stikvej nr 2)

Foreningen er som vanlig vært med fastelavnsboller, slikposer til børnene – og en lille en til halsen at varme sig på. (Medbragt kaffe på termokander vil være en fantastisk hjælp!

Tilmelding

Send venligst en e-mail til adressen: [email protected]

Anfør venligst i mailen:

 • Hvor mange børn deltager? Børnenes alder?
 • Hvor mange voksne deltager?
 • Jeres adresse (RY/DR + husnummer)

Tilmeldingsfrist

Senest Mandag d. 21 Februar

Vi glæder os meget til at se jer.

Fest hilsener fra Festudvalget
Torben DR312 & Lars  RY240

Invitation til fastelavnsfest 2022