Information om affaldssortering og regnvandsbassin

Affaldssortering

På Byrådets møde, den 20. December skulle de tage stilling til, følgende 2 mulige løsninger for parcelhuse/rækkehuse i kommunen.

Besluttet løsning (forslag 1) Ændringsforslag (forslag 2)
Beholder 1 240 liter, 2-delt:

Restaffald og madaffald

240 liter, 2-delt:

Restaffald og madaffald

Beholder 2 240 liter, 2-delt:

Plast/Fødevarekartoner og Papir

240 liter, 2-delt:

Plast/Fødevarekartoner og Metal

Beholder 3 140/240 liter, ét rum: Pap 140/240 liter, ét rum: Papir/Pap
Beholder 4 240 liter, 2-delt:

Metal og Glas

Byrådet har besluttet ændringsforslaget ( forslag 2).

Det betyder, at glas ikke skal indsamles på vores adresser.

Derved slipper vi for en af de nye beholdere, og da de eksisterende   beholdere udgår, ender vi med, i alt 3 af de nye beholdere.

Hvornår beholderene leveres, har Fredensborg Forsyning ikke meldt ud.

Regnvandsbassin

Byrådet har ligeledes godkendt spildevandsplan 2021.

Det betyder, at Fredensborg Forsyning, FF, kan arbejde videre med et regnvandsbassin på vores fællesareal.

FF har valgt COWI som rådgiver på projektet.

Som det fremgår af vedhæftet notat (afsnit 4) med høringssvar og kommunens bemærkninger, er det ikke en sag, der bliver løst, hen over natten.

Bilag – hvidbog

 

Med venlig hilsen og godt nytår
Bestyrelsen