Tillæg til generalforsamlingens bilag 2-3

Kære allesammen,

Vi har nu efter langt ventetid fået svar fra Fredensborg Kommune vedr tilslutningskravet på 90% ved en kollektivaffaldssortering. Det lader til at 90%’s kravet om tilslutning til en kollektiv ordning, som anført i notatet (bilag 2-3) ikke er gældende alligevel, men skal blot følge vore vedtægtner i foreningen. Nedenfor finder du svaret modtaget 22/9-2021.

Svar fra Fredensborg Kommune

Emne: SV: Spørgsmål vedrørende affaldsordning

Kære Erik Sørensen

Vi beklager den lange svartid.

Marie Louise er desværre fraværende i øjeblikket.

1. Det er jeres egne vedtægter der er gældende valg af affaldsløsning. I Fredensborg Kommune stilles der ikke krav om dette.
2. Standplads og adgangsvej skal ved både fælles løsninger og individuelle løsninger leve op til gældende krav og regler for standplads og adgangsvej. Marie Louise og Karin har tidligere været forbi jer og se, hvilke placeringer der egner sig til fælles løsninger. I visse tilfælde har forsyningen også godkendt standpladser til fælles løsninger. Du må meget gerne præcisere, om I påtænker fælles eller individuelle løsninger, da det kan have betydning for vores krav til godkendelse af standpladser og adgangsveje.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021, kl 19:00

Indkaldelsen kan downloades her: Indkaldelse ordinær generalforsamling 2021

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2020

Torsdag den 7. oktober 2021, kl 19:00

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest., mødelokale ved tandplejen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.

4. Indkomne forslag. Se bilag.

Bestyrelsen har fire forslag, der er indeholdt i budgettet for 2021:
4-1-1 Individuel løsning til affaldssortering.
4-1-2 Vedtagelse af helhedsplanen for fællesarealer
4-1-3 Igangsættelse af helhedsplanens fase 1
4-1-4 Hensættelse til Klimafonden

Der er indkommet to forslag fra medlemmerne.
4-2-1 Nyt samlingspunkt i Ullerødhave, DR303
4-2-2 Ny legeplads, DR204.

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er
Mogens Andersen, RY201, modtager genvalg
Charlotte Scheller, DR205, modtager ikke genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager genvalg
Camilla Rump, DR207, modtager genvalg
Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2021

Dato……………. Torsdag d. 7. oktober 2021
Tidspunkt …….. 19.00
Sted……………. Kokkedal skole, Holmegårdsvej 101, afd. vest, mødelokalet ved tandplejen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til [email protected] eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest tirsdag den 21. september 2021, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor
  4. Indkomne forslag
  5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vel mødt til årets Generalforsamling, Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen, da vi allerede nu kan konstatere at vi mindst skal vælge tre nye medlemmer inklusiv suppleant.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave søndag den 12. september 2021.