Midlertidigt budget for 2021

Kære allesammen,

Så har vi udarbejdet et midlertidigt budget for 2021.

Vi varslede den 24. november, at vi ønsker at opretholde et indtægts- og udgiftsniveau i 2021 svarende til 2020. Vi har ikke modtaget nogen indvendinger mod denne praksis eller forslag til anden tilgang.

Derfor uddeler Jørn snarest girokort til kontingentbetaling af første rate for 2021 på 1800,- kr med betalingsfrist 1. marts, så foreningen kan betale vore regninger.

På udgiftssiden har vi lagt gartnerentreprisen ind, som er på samme niveau som sidste år, plus vanding af de nyplantede kugleahorn. Øvrige udgifter ligger også på samme niveau som sidste år. Dog vedtog generalforsamlingen sidste år forslag, som tilsammen gav en udgift på 147.500 kr.. For at sikre tilstrækkelig likviditet og minimere driftsunderskuddet, har vi valgt at reducere reservationen til forslag til 110.000 kr.

Det betyder, at vi i det midlertidige budget ligger med et driftsunderskud på 29.850 kr og en likviditet med udgangen af 2021 på godt og vel 30.000 kr.

Det midlertidige budget er her: Budget 2021

Når generalforsamling er afholdt, kender vi bedre de reelle udgifter, og afhængig af hvad generalforsamlingen beslutter, kan det medføre justeringer af kontingentbetalingens 2. rate, således at det samlede kontingent for 2021 er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I selvfølgelig velkommen til at kontakte kasseren eller bestyrelsen.

De varmeste Fimbulvinterhilsner
Bestyrelsen.

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar

Kære Allesammen,

Så foreligger der referat fra dagens bestyrelsesmøde. Du finder det på siden med referater men også her:

2021-02-02 Referat Bestyrelsesmøde GF Ullerødhave

På dagens møde har vi valgt at offentliggøre foreløbigt regnskab med revisor påtegning. Årsregnskabet er i sagens natur ikke godkendt. Godkendelse afventer en kommende generalforsamling.

Du finder siden med årsregnskaber her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=310

Bemærk i øvrigt også, at vi indtil generalforsamlingen afholdes, fortsætter vi med et proforma budget med identisk indtægts- og udgiftniveau, som for 2020. Som tidligere annonceret, betyder det også at indbetalingskort for første rate på 1800,- kr snarest bliver omdelt og forventes betalt primo marts. Dette for at sikre likviditet til betaling af udgifter til primært gartner. Læs mere herom i referatet. Foreløbigt budget udsendes snarest.

Mvh  Bestyrelsen.