Forslag til helhedsplan

Vi har fra Landskabsarkitekt John Norris modtaget et forslag til helhedsplan for vore grønne arealer. Dette initiativ er taget med hjemmel i beslutningen på den seneste generalforsamling. Du finder link til forslaget her:

Forslag Helhedsplan – Grundejerforeningen Ullerødhave

Vi modtager gerne kommentarer til forslaget. For at sikre størst mulig gennemsigtighed, vil vi gerne opfordre til at kommentarer skrives nedenfor. Husk du skal være logget ind på hjemmesiden for at have lov til at kommentere. Hvis du har glemt din adgangskode kan du bede om en ny. Hvis du ikke er oprettet som bruger, så skriv til bestyrelsen.

 

 

Generalforsamling og Covid-19

I år blev den årlige generalforsamling holdt den 18. Februar.

Med det forsamlingsforbud, maksimalt 10 personer, der pt. er på grund af Covid19 vil det ikke være mulig, at holde generalforsamling.

Der er 104 huse i vores bebyggelse og selv om alle ikke møder op til generalforsamlingen, har der de senere år været 40 til 50 deltagere.

Det betyder, at vi ikke kan holde generalforsamling, før der sker lempelser i Covid19 reglerne.

Bestyrelsen, som ifølge vedtægterne er valgt for 1 år ad gangen, fortsætter til der kan holdes generalforsamling.

Der er nogle presserende beslutninger, der skal tages i starten af året.

  1. Aftale med gartneren.
  2. Godkendelse af regnskab.
  3. Fastsættelse af budget og kontingent.

Bestyrelsen foreslår følgende procedure:

  • Vi indgår en aftale med gartneren, som i omfang ligger indenfor den aftale vi har haft i 2020.
  • Regnskabet for 2020 holder sig indenfor budgettet, og derfor venter vi med endelig godkendelse til der kan afholdes generalforsamling.
  • Det endelige budget fastsættes først, når vi kan afholde generalforsamling.
  • Første rate af kontingentet kr. 1800,00 opkræves pr. 1. Marts i lighed med 2020.

Vi håber at alle beboer har forståelse for ovenstående, og tillid til at, vi som bestyrelse kun træffer de nødvendige beslutninger, så vores fællesarealer kan vedligeholdes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen