Referat bestyrelsesmøde den 20. og 23. november, 2019

Del-referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 20. november kl. 19.30 hos Charlotte.

Tilstede: Charlotte, Mogens og Paul
Afbud: Nina & Niels

1. Valg af referent: Paul

2. Status på økonomi.
Vi har tre hustande i restance efter 2. rykker er udsendt.

3. Status på renovering af Drosselvænget: træer, rodfræsning, plantning af nye træer. Der er blevet rodfræset og der bliver i øjeblikket sat træer i jorden. I december laves fortovet.

4. To træer for enden af Drosselvænget. Det ene er gået ud. Det andet er delvist gået ud og står faretruende tæt på bebyggelsen.
Vi har fået et tilbud på fældning af de to træer på omkring 4.000 kr. hvilket vi har godkendt.

5. Tilbud om yderligere renovering af fortovet på Drosselvænget.
I forbindelse med renovering af fortovet er der enkelte steder – imellem renoveringsstederne – fortov der bør laves, da det også er meget ujævnt. Det er en forholdsvis lav udgift at få gjort – nu hvor de er i gang. Derfor bruger vi sund fornuft og får det gjort med det samme. Det koster ca. 430 kr. pr. kvm. Der vides ikke helt hvor mange kvadratmeter der er tale om – men et sted mellem 10 og 30 kvm.

6. Tilbud om skybrudsrende ved Rypevænget v/Mogens.
Ebbe Dahlsgaard har været ude og se på opgaven. Der er flere muligheder for løsningen – der kommer et tilbud. Vi ved ikke om det holder sig indenfor den økonomiske ramme på 30.000 kr.

7. Ny affaldsordning fra kommunen v/Mogens
Der er en ny affaldsordning på vej. Kommunen og grundejerforeningen skal samarbejde om en løsning for dette. Vi kontakter kommunen efter nytår mht. hvordan det går med etableringen af affaldsordningen. Vi vil være med på råd om løsningen.

Del-referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 23. november kl. 12.00 hos Niels.

Tilstede: Niels, Mogens og Paul
Afbud: Nina & Charlotte

8. Dato for generalforsamlingen
Vi forventer at afholde generalforsamling tirsdag den 18. februar. Bemærk det er tidligere end normalt. Det skyldes at vi ønsker at lægge generalforsamlingen tættere på årsafslutningen og giver os flere frihedsgrader i forhold til budget og afvikling af opgaver. Det betyder at varsel skal udsendes i uge 4 og frist for indkomne forslag falder i uge 6.

Dirigent: Paul vil forhøre sig hos enkelte kandidater.
Mødelokale: Paul vil undersøge.

9. Autosvar på bestyrelsesmailen.
Vi sætter et autosvar op på bestyrelsesmailen, som kort forklarer at henvendelsen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde med mindre andet taler for en hastebehandling.

10. Evt.
Skorstenen på købmandsbygningen er væk!
Lejeren flytter lørdag d. 23. november.

Næste møde er den 7. januar kl 19.30 hos Niels.

Behov for brænde?

Hej Grundejere,

Mandag – onsdag (11. – 13. november) fældes der træer på Drosselvænget.

Det er blevet aftalt med gartneren at han skærer træerne op i passende slæbe/bære stykker. Efter arbejdet er færdigt på onsdag, kan der frit afhentes guf til brændeovnen.

Mvh. Bestyrelsen

 

Træfældning – Drosselvængets hovedvej 11.-13. november.

Træerne langs Drosselvængets hovedvej bliver fældet fra mandag d. 11. til onsdag d. 13. november.

I disse tre dage må der ikke parkeres biler, trailere mv. på Drosselvængets hovedvej. Ydermere vil vejen blive spærret af i kortere perioder.

Vil man være helt sikker på at kunne komme væk fra området i sin bil, er det en god idé i disse dage, at parkere fx ved parkeringspladsen ved Købmandsbygningen.

Arbejdet startes tidligt mandag morgen. Find derfor gerne parkering allerede søndag aften.

Mvh. Bestyrelsen