Referat ordinær generalforsamling 2022

Kære allesammen,

Så foreligger der referat af den ordinære generalforsamling afholdt 24. marts 2022. I finder det på siden med “Referater fra generalforsamlinger“.

Hjemmesiden er også blevet opdateret i henhold til forslag 4-2-1 og I finder den vedtagne klamanse på siden “Ejendomsoverdragelse“. Vi drøftede også kort at et kort over hjertestartere kunne være en god idé. Det finder I via link til den officielle siden på vores forside øverst til højre.

For god ordens skyld gør vi lige opmærksom på betalingsfrister for kontingent er 1. maj og 1. september. Girokort bliver omdelt snarest.

I ønskes et skønt forår.

Bestyrelsen

Opdatering 1:
Vedlagt finder I her deltagerlisten: Deltagerliste GF2021