Vores nye legeplads indviet

Det er os en stor glæde og fornøjelse at vi kan meddele at vores nye legeplads nu står færdig og helt klar til brug til glæde og gavn for alle vores børn og måske også et par børnebørn. Pladsen blev indviet den 31. maj hvor både børn og voksne var mødt godt frem til en pose godter og en kop kaffe eller øl. Stor tak til Stine for at stå for alt det praktiske og lykkedes med at få samarbejdet med vores leverandør til køre helt perfekt og med et fantastisk resultat.

/Bestyrelsen

Indvielse af legeplads tirsdag den 31. maj kl. 16.30

Kære naboer, 

Lige straks får vi opdateret legepladsen ved Drosselvænget 213 med et super flot klatretårn, lynhurtige gynger og lækkert sandlegetøj. Det skal selvfølgelig fejres! 

Derfor vil vi gerne invitere jer allesammen til en lille indvielsesfest tirsdag den 31. maj kl. 16.30.

Vi sørger for godt vejr, noget koldt at drikke til både børn og voksne samt lidt snacks og godter. Medbring gerne kaffen selv, og giv os venligst besked om deltagelse ved at sende sms til Stine på 42 72 18 39 eller mail til bestyrelsen. 

Vi håber på at se en masse naboer uanset alder til leg og hyggeligt samvær.

Bedste hilsner,
Bestyrelsen 

PS. Vi vil rigtig have opført gyngestativ på legepladsen ved Rypevænget, men da legepladselementer som bekendt er hundedyre, overvejer vi at gøre det selv. Er der nogen her i foreningen, som har forstand på at opføre gyngestativer, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige?

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022, kl 19:00

Indkaldelse med bilag kan hentes her:
Indkaldelse ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2020

Torsdag den 24. marts 2022, kl 19:00

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest., mødelokale ved tandplejen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.

4. Indkomne forslag. Se bilag i indkaldelsen.

Bestyrelsen har ét forslag, der er indeholdt i budget forslaget for 2022:
4-1-1 Opdatering af legeplads.
Der er indkommet to forslag fra medlemmerne.
4-2-1 Forslag til, at foreningen løbende øger medlemmernes opmærksomhed på reglerne for det fællesskab, de er en del af. (DR311)
4-2-2 Forslag: Afhjælpning af skyggegener for matriklerne Drosselvænget 307, 308 og 309. (DR307, DR308 og DR309)

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Mogens Andersen, RY201, modtager genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager genvalg
Camilla Rump, DR207, modtager ikke genvalg
Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Suppleanter:
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, modtager genvalg
Hans Christian Nielsen, RY224, modtager genvalg

7. Valg af revisor.

Mads Lindegaard, DR208, modtager genvalg

8. Eventuelt.

Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2022

Dato……………. Torsdag d. 24. marts 2022
Tidspunkt …….. 19.00
Sted……………. Kokkedal skole, Holmegårdsvej 101, afd. vest, mødelokalet ved tandplejen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen@ulleroden.dk (foretrækkes) eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest mandag den 14. marts 2022, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor
 4. Indkomne forslag
 5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling,
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller deltage i festudvalget.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave torsdag den 24. februar 2022.

Fastelavn er mit navn

Corona restriktioner er ophævet, vi kan igen mødes til arrangementer, og foreningens festudvalg vil derfor gerne invitere til Fastelavns-fest med tøndeslagning og hygge for foreningens medlemmer.

Det vil være så dejligt, hvis mange kan samles – yngre som ældre!
Og – det er ikke noget krav at der er børn i husstanden for at deltage! Udklædninger er naturligvis meget velkomne – og gerne
fra både børn og voksne!!!

Fastelavns-festen finder sted

SØNDAG d. 27 Februar kl 10.30

ved carportene på Drosselvængets 200-numre (stikvej nr 2)

Foreningen er som vanlig vært med fastelavnsboller, slikposer til børnene – og en lille en til halsen at varme sig på. (Medbragt kaffe på termokander vil være en fantastisk hjælp!

Tilmelding

Send venligst en e-mail til adressen: Fastelavn2022@mail.com

Anfør venligst i mailen:

 • Hvor mange børn deltager? Børnenes alder?
 • Hvor mange voksne deltager?
 • Jeres adresse (RY/DR + husnummer)

Tilmeldingsfrist

Senest Mandag d. 21 Februar

Vi glæder os meget til at se jer.

Fest hilsener fra Festudvalget
Torben DR312 & Lars  RY240

Invitation til fastelavnsfest 2022