Forslag til helhedsplan

Vi har fra Landskabsarkitekt John Norris modtaget et forslag til helhedsplan for vore grønne arealer. Dette initiativ er taget med hjemmel i beslutningen på den seneste generalforsamling. Du finder link til forslaget her:

Forslag Helhedsplan – Grundejerforeningen Ullerødhave

Vi modtager gerne kommentarer til forslaget. For at sikre størst mulig gennemsigtighed, vil vi gerne opfordre til at kommentarer skrives nedenfor. Husk du skal være logget ind på hjemmesiden for at have lov til at kommentere. Hvis du har glemt din adgangskode kan du bede om en ny. Hvis du ikke er oprettet som bruger, så skriv til bestyrelsen.

 

 

Generalforsamling og Covid-19

I år blev den årlige generalforsamling holdt den 18. Februar.

Med det forsamlingsforbud, maksimalt 10 personer, der pt. er på grund af Covid19 vil det ikke være mulig, at holde generalforsamling.

Der er 104 huse i vores bebyggelse og selv om alle ikke møder op til generalforsamlingen, har der de senere år været 40 til 50 deltagere.

Det betyder, at vi ikke kan holde generalforsamling, før der sker lempelser i Covid19 reglerne.

Bestyrelsen, som ifølge vedtægterne er valgt for 1 år ad gangen, fortsætter til der kan holdes generalforsamling.

Der er nogle presserende beslutninger, der skal tages i starten af året.

 1. Aftale med gartneren.
 2. Godkendelse af regnskab.
 3. Fastsættelse af budget og kontingent.

Bestyrelsen foreslår følgende procedure:

 • Vi indgår en aftale med gartneren, som i omfang ligger indenfor den aftale vi har haft i 2020.
 • Regnskabet for 2020 holder sig indenfor budgettet, og derfor venter vi med endelig godkendelse til der kan afholdes generalforsamling.
 • Det endelige budget fastsættes først, når vi kan afholde generalforsamling.
 • Første rate af kontingentet kr. 1800,00 opkræves pr. 1. Marts i lighed med 2020.

Vi håber at alle beboer har forståelse for ovenstående, og tillid til at, vi som bestyrelse kun træffer de nødvendige beslutninger, så vores fællesarealer kan vedligeholdes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Registrering eller opdatering af e-mail adresser

OBS: Er din e-mailadresse allerede registreret i vores system og uændret, behøver du ikke foretage dig yderligere. Du vil da modtage al materiale fra foreningen elektronisk.

Jævnfør foreningens vedtægter §4 vedrørende elektronisk indkaldelse til generalforsamling og anden nyhedsformidling til medlemmerne, følger hermed en opfordring til at du registrerer eller opdaterer husstandens e-mail adresser. I øjeblikket har 75 hustande (72%) fulgt opfordringen til elektronisk kommunikation – to hustande (2%) har givet udtryk for at de foretrækker at modtage indkaldelse og materiale til generalforsamlingen skriftligt. Du behøver ikke at sende en mail hvis din e-mail adresse allerede er registreret og uændret.

Send ellers meget gerne en e-mail til reg2020@ulleroden.dk med følgende oplysninger på op til to personer pr husstand:

 • Fulde navn
 • Post adresse (Drosselvænget eller Rypevænget med husnummer)
 • E-mail adresse

Informationerne vil blive lagt ind i vores medlemskartotek (et excel ark) og blive brugt til medlemsregistrering på vores hjemmeside. NB: Din e-mail adresse bliver ikke offentlig tilgængelig på hjemmesiden eller delt med 3. person.

Såfremt du af den ene eller anden grund ikke ønsker at lade en e-mail adresse registrere hos foreningen er det dit eget ansvar at gøre bestyrelsen opmærksom herpå. I så fald vil du modtage materiale vedrørende kommende generalforsamlinger skriftligt i din postkasse. Husk dog at trykning af skriftligt materiale er en udgift for foreningen, som vi helst vil undgå. Derudover,ligger der på hjemmesiden en række nyttige informationer ligesom nyheder af forskellig karakter bliver kun offentliggjort der. Hvis du på trods heraf gerne vil have skriftlig information, er det selvfølgelig helt i orden. Du kan du i givet fald benytte nedenstående slip, og lægge den i postkassen hos Niels, Rypevænget 256.


Jeg ønsker udelukkende skriftligt materiale om generalforsamlingen sendt til:

 

Navn: ______________________________________________________________________

 

Adresse: ____________________________________________________________________

 

Underskrift: __________________________________________________________________

Hundeluftning på fællesareal frarådes!

Kære allesammen,

I vore bestræbelser på at bekæmpe mulvarpe på vore fællesarealer har vi i år lavet en aftale med en professionel skadedyrsbekæmper (mulvarp.dk). De har i løbet af foråret og sommeren sat en del fælder op med nogen effekt. Imidlertid er situationen nu at der skal lidt mere drastiske midler til, og skadedyrsbekæmperen har vurderet, at der skal lægges gift ud. Det er iøvrigt en praksis, som vores tidligere gartner har anvendt – så der ikke noget ny i det. Derfor,

al hundeluftning på fællesarealet vest for bebyggelsen

frarådes til og med søndag den 13. september.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Invitation til sommerfest i Grundejerforeningen Ullerødhave

Ferien er faktisk for de fleste forbi – og det betyder sommerfest!

Alle i foreningen Ullerødhave inviteres til en festlig, fest i festtelt på foreningens fælles arealer mellem. Drossel- og Rypevænget

Lørdag den 29. august kl. 16.30

➢  Vi starter med en velkomstdrink.

➢  kl. ca. 17.00 er grillen klar (så ja, vi spiser lidt tidligere i år) og der vil være sodavand og naturligvis friske fadøl fra fustager i fustagebaren.

➢  Senere, kl. 19.30, kommer Per Rock og spiller op til danseundervisning, sjov og ballade med festlig musik fra de glade 60-, 70- og 80’ere.

Så har du lyst, så find din yndlingsting frem fra dit yndlingsårti; lad håret gro langt, få bakkenbarter, gro knæhøj karse, find dit glimmer, dine diskosko, din yndlings-neonbluse, skulderpuder, scrunchie og pink læbestift frem fra gemmerne og vrik med til de fornøjelige og festlige toner fra fordums tid.

Vi glæder os til at se jer alle – Vel mødt til fest!
Lars og Camilla fra festudvalget

PS. I år har vi ekstra brug for jeres hjælp til det praktiske (vi er ikke mange fra festudvalget). Kontakt Lars på lars.sidenius.johansen@gmail.com, hvis du/I vil hjælpe.

På dagen:

 • Er du en fantastisk grilloptænder (kl.16.00), eller
 • Har lyst til at hjælpe med at sætte det sidste op (kl. 10.00), eller
 • Er du en fantastisk øl-skænker og nupper en barvagt under festen?, eller
 • Hjælp til teltopsætning og – nedtagning:
  Fra fem til femten fantastiske flittige festtelt-opsættere onsdag 26/8 kl.18.30 og samme telt-nedtagere søndag 30/8 kl. 11.00 på fællesarealet.

COVID-19 er ikke glemt. Vi sørger naturligvis for håndsprit og handsker, skilte med huskeregler ” brug håndsprit mv.”. Derudover vil der være bemanding af baren, når vi er flest, dvs. ingen selvbetjening her – Og mht. underholdning, så lægger Per Rock kun op til singledans. Så lad os more os sammen på lidt afstand. ?