Fibernet fase 3

Kære alle,
Det er lidt af et projekt, noget mere tidskrævende og kompliceret end jeg lige havde forventet, men ved fælles hjælp og positive tilgang skal vi nok komme i mål til alles tilfredshed.

Etape 3

Der skal ”indblæses” fiberkabel i de tomme orange rør til den sorte boks på ydersiden af huset, og derfor skal teknikkerne igen have adgang til haven. Men der skal ikke graves yderligere i haverne.

Arbejdet vil blive påbegyndt den 28.5 på Rypevænget. Hvilket nr. der startes ved jeg ikke endnu. Mere herom hvis det bliver muligt.

Enkelte huse har d.d endnu ikke fået det tomme rør skudt ind til huset, men det bliver gjort i denne uge 21.

Etape 4 (Ikke tids lagt endnu)

Tidsplanen bliver individuel som ved fase 1. (tror jeg )
Der skal foretages følgende;
Udendørs montering af fiber kablet til boks på ydersiden af huset, samt færdig installation af indvendig boks.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive eller ringe til mig

Med venlig hilsen
H. C. Nielsen
Rypevænget 224
Tlf. : 4031 4252

Fibernet fase 2 – uge 17 og uge 18

Kære alle,

Det er lidt af et projekt, noget mere tidskrævende og kompliceret end jeg lige havde forventet, men ved fælles hjælp og positive tilgang skal vi nok komme i mål til alles tilfredshed.

Etape 1 

Afsluttes i uge 16, dog med et par hængepartier, i uge 17. Stor ros til alle for jeres positive tilgang til projektet…. 😊

Etape 2

UGE 17 og 18,
NB: Starter nu på mandag den 22/4 (ja, det er med kort varsel)

Opdatering 2 (24. april):
Det går knaaapt så hurtigt med borebisserne … 😀jorden har været meget hård så det tager længere tid at bore ind til husene.
Revideret plan … med forbehold ..
Rypevænget :
Hus 230 – 232 den 25.4
Hus 262 – 264 den 25.4
Hus 253 – 261 den 26.4

Drosselvænget :
tror ikke de starter på Drosselvænget 108 og frem før mandag.

Opdatering 1 (23. april):
Rypevænget :
Hus 217 – 226 den 23.4
Hus 227 – 236 den 24.4
Hus 237 – 258 den 25.4
Hus 259 – 264 den 26.4
Drosselvænget :
Hus 108 – 110 den 26.4

Se denne varslingsplan for havestik i Ullerødhave.

Denne fase er mere kompliceret til dels at koordinere og planlægge tidspunkter, som ved fase 1. Der kan til fase 2, ikke aftales bestemte tidspunkter. Man behøver ikke være hjemme, men der skal dog være adgang til haven. Dvs. har man aflåst havelåge så kan man lade den stå åben den dag de kommer. Er man ikke hjemme og de ikke kan komme ind i haverne springer de videre til næste hus, og vender så tilbage på et andet tidspunkt.

Der skal foretages følgende;
Indskydning under jorden af et orange tomt rør fra hovedsti/ fælles græsområde og ind til udendørsboks på husene. Der bliver gravet et lille hul i jorden under den udendørs boks som skal stå ”åbent” indtil fase 3. Der kan være individuelle forhold der gør det lidt mere kompliceret, f.eks. hvis man har træterrasse. I det tilfælde skal man selv sørge for at fjerne et bræt eller to ved boksen. Det er så forståeligt hvis man gerne selv vil være hjemme når det sker.

(Der er blevet lagt A-4 meddelelse i alles postkasser i dag fredag 19. april.)

Etape 3

(Ikke tidslagt endnu, men nok start uge 19.

Der skal foretages følgende:
Indblæsning af selve fiberkablet i rørene og frem til boks på ydersiden af huset, hvor teknikkerne igen skal have adgang til haven.

Etape 4

(Ikke tids lagt endnu)

Tidsplanen bliver individuel som ved fase 1. (tror jeg )

Der skal foretages følgend:
Udendørs montering af fiber kablet til boks på ydersiden af huset, samt færdig installation af indvendig boks.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive eller ringe til mig

Med venlig hilsen

H.C. Nielsen
RY224

Tlf. : 4031 4252

Nu påbegyndes fibernet arbejdet!

Etape 1

Mandag 8. April, går de i gang med at grave rørene ned på fællesarealerne…. traceerne på fransk. 😊

Onsdag den 10. April, starter montering af en indendørs hvid fordeler boks, samt en udvendig grå boks, ca. samme størrelse 15 x 15 cm ….DVS de skal have adgang i husene.

På denne plan /oversigt ses tidsplan for etableringen af boksene i de enkelte husnumre:VarslingsplanUllerødhave (version 2)

Der er i dag yderligere omdelt en meddelelse om dag og ca. tidspunkt. Venligst check jeres postkasse.

Er man ikke er hjemme, kan man måske bytte tiden med naboen, få en anden tid eller jeg kan så vidt det er mig muligt være til stede, ved at I giver mig en nøgle. Eller vi finder en helt anden dag.

Placeringen af boksen inde i huset vil være tæt på stedet hvor co-ax kablet kommer ind udefra i dag. Er man hjemme kan det aftales nærmere med montøren.

Etape 2

(Ikke tids lagt endnu)

Indskydning af rør fra traceen til udendørsboks. Der skal man kun være hjemme hvis TDC ikke kan få adgang til haven. (jeg kan så vidt det er mig muligt ”holde øje”, hvis man ikke er hjemme)

Etape 3

(Ikke tids lagt endnu)

Indblæsning af selve fiberkablet i rørene og frem til boks på ydersiden af huset.

Etape 4

(Ikke tids lagt endnu)

Udendørs montering af fiber kablet til boks på ydersiden af huset.

Test etc … kommer efterfølgende…. Men det skulle virke med det samme…

Inden hver etape sættes i gang, bliver I informeret igen om dag og ca. tidspunkt.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive eller ringe til mig

4031 4252

pbv
HC Nielsen
RY 224

Fibernet – mail fra Global Connect

Kære alle.

Mange af jer har sikkert modtaget en mail fra firmaet Global Connect med følgende tekst:

”Man skal have en fiber bestilling fra os inden man kan vælge et YouSee fiber abonnement”.

Det er ikke helt korrekt. Global Connect er en fibernet ejer i konkurrence med TDCNet. Derfor har denne henvendelse  ikke noget at gøre med vores fiber aftale med TDCNet/YouSee. Vi afventer stadig information fra TDC Net hvornår de går i gang hos os. Når fibernet er etableret kan du vælge (det er valgfrit), at tilmelde dig fibernet.

De bedste hilser

Pva Bestyrelsen

HC. Nielsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i G/F Ullerødhave

Hent indkaldelse med bilag her: Indkaldelse ordinær generalforsamling 2024

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2024

Tirsdag d. 27. februar 2024, kl 19:00

Egedal Byens Hus – Multisalen ← NB: Nyt sted!! Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning. Se bilag 2.1, bilag 2.2 og bilag 2.3.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. Se bilag 3.

4. Indkomne forslag.
Der er indkommet fem forslag fra medlemmerne.

4.1 Forslag om fjernelse af vejbump på Rypevængets stikveje.
Kirsten Andersen og Knud Jensen, RY214. Se bilag 4.1.

4.2 Forslag omlægningen af vores fællesareal fra en klippet græsplæne til et vildt og naturligt område.
Susanne Klem & Steen Øllgaard, DR306
Se bilag 4.2.

4.3 Forslag om opsætning af redekasser.
Susanne Klem & Steen Øllgaard, DR306 Se bilag 4.3.

4.4 Forslag om græsslåning på hele fællesarealet mod vest
Camilla Moring, v/ DR308, 309 og 312

4.5 Forslag om omgørelse af bestyrelsesbeslutning af 14. november 2023
Rolf Allen, RY255

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Se bilag 5.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Mogens Andersen, RY201, modtager ikke genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager ikke genvalg
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, modtager ikke genvalg Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Suppleanter:
Hans Christian Nielsen, RY224, modtager genvalg til bestyrelsen Barbara Køgs Andersen, RY237, modtager genvalg til bestyrelsen

7. Valg af revisor.
Mads Lindegaard, DR208, modtager genvalg

8. Eventuelt.