Tillæg til generalforsamlingens bilag 2-3

Kære allesammen,

Vi har nu efter langt ventetid fået svar fra Fredensborg Kommune vedr tilslutningskravet på 90% ved en kollektivaffaldssortering. Det lader til at 90%’s kravet om tilslutning til en kollektiv ordning, som anført i notatet (bilag 2-3) ikke er gældende alligevel, men skal blot følge vore vedtægtner i foreningen. Nedenfor finder du svaret modtaget 22/9-2021.

Svar fra Fredensborg Kommune

Emne: SV: Spørgsmål vedrørende affaldsordning

Kære Erik Sørensen

Vi beklager den lange svartid.

Marie Louise er desværre fraværende i øjeblikket.

1. Det er jeres egne vedtægter der er gældende valg af affaldsløsning. I Fredensborg Kommune stilles der ikke krav om dette.
2. Standplads og adgangsvej skal ved både fælles løsninger og individuelle løsninger leve op til gældende krav og regler for standplads og adgangsvej. Marie Louise og Karin har tidligere været forbi jer og se, hvilke placeringer der egner sig til fælles løsninger. I visse tilfælde har forsyningen også godkendt standpladser til fælles løsninger. Du må meget gerne præcisere, om I påtænker fælles eller individuelle løsninger, da det kan have betydning for vores krav til godkendelse af standpladser og adgangsveje.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021, kl 19:00

Indkaldelsen er nedenfor sammen med links til billag.

Indkaldelsen kan også downloades her: Indkaldelse ordinær generalforsamling 2021

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2020

Torsdag den 7. oktober 2021, kl 19:00

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest., mødelokale ved tandplejen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.

4. Indkomne forslag. Se bilag.

Bestyrelsen har fire forslag, der er indeholdt i budgettet for 2021:
4-1-1 Individuel løsning til affaldssortering.
4-1-2 Vedtagelse af helhedsplanen for fællesarealer
4-1-3 Igangsættelse af helhedsplanens fase 1
4-1-4 Hensættelse til Klimafonden

Der er indkommet to forslag fra medlemmerne.
4-2-1 Nyt samlingspunkt i Ullerødhave, DR303
4-2-2 Ny legeplads, DR204.

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er
Mogens Andersen, RY201, modtager genvalg
Charlotte Scheller, DR205, modtager ikke genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager genvalg
Camilla Rump, DR207, modtager genvalg
Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2021

Dato……………. Torsdag d. 7. oktober 2021
Tidspunkt …….. 19.00
Sted……………. Kokkedal skole, Holmegårdsvej 101, afd. vest, mødelokalet ved tandplejen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen@ulleroden.dk eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest tirsdag den 21. september 2021, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Resultatopgørelse og Balance med påtegning af revisor
  4. Indkomne forslag
  5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vel mødt til årets Generalforsamling, Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen, da vi allerede nu kan konstatere at vi mindst skal vælge tre nye medlemmer inklusiv suppleant.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave søndag den 12. september 2021.

Hjælp til bekæmpelse af mosegrise og mulvarpe

Kære allesammen,

I forbindelse med bekæmpelse af mosegrise og mulvarpe har bestyrelsen tegnet et abonnement, som sikrer at skadedyrsbekæmperen rykker ud så snart der er tegn på nye mulvarpeskud på fællesarealer. I den forbindelse vil vi gerne have din hælp.

Når du går tur på fællesarealet og ser nye mulvarpeskud vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt bestyrelsen her. Bestyrelsen tager herefter kontakt til vores bekæmper, som derefter rykker ud. Det er specielt vigtigt her i forårsmånederne, hvor aktiviteten hos dyrene stiger, men er i øvrigt gældende hele året.

På forhånd tak for hjælpen. 🙂

Midlertidigt budget for 2021

Kære allesammen,

Så har vi udarbejdet et midlertidigt budget for 2021.

Vi varslede den 24. november, at vi ønsker at opretholde et indtægts- og udgiftsniveau i 2021 svarende til 2020. Vi har ikke modtaget nogen indvendinger mod denne praksis eller forslag til anden tilgang.

Derfor uddeler Jørn snarest girokort til kontingentbetaling af første rate for 2021 på 1800,- kr med betalingsfrist 1. marts, så foreningen kan betale vore regninger.

På udgiftssiden har vi lagt gartnerentreprisen ind, som er på samme niveau som sidste år, plus vanding af de nyplantede kugleahorn. Øvrige udgifter ligger også på samme niveau som sidste år. Dog vedtog generalforsamlingen sidste år forslag, som tilsammen gav en udgift på 147.500 kr.. For at sikre tilstrækkelig likviditet og minimere driftsunderskuddet, har vi valgt at reducere reservationen til forslag til 110.000 kr.

Det betyder, at vi i det midlertidige budget ligger med et driftsunderskud på 29.850 kr og en likviditet med udgangen af 2021 på godt og vel 30.000 kr.

Det midlertidige budget er her: Budget 2021

Når generalforsamling er afholdt, kender vi bedre de reelle udgifter, og afhængig af hvad generalforsamlingen beslutter, kan det medføre justeringer af kontingentbetalingens 2. rate, således at det samlede kontingent for 2021 er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I selvfølgelig velkommen til at kontakte kasseren eller bestyrelsen.

De varmeste Fimbulvinterhilsner
Bestyrelsen.

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar

Kære Allesammen,

Så foreligger der referat fra dagens bestyrelsesmøde. Du finder det på siden med referater men også her:

2021-02-02 Referat Bestyrelsesmøde GF Ullerødhave

På dagens møde har vi valgt at offentliggøre foreløbigt regnskab med revisor påtegning. Årsregnskabet er i sagens natur ikke godkendt. Godkendelse afventer en kommende generalforsamling.

Du finder siden med årsregnskaber her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=310

Bemærk i øvrigt også, at vi indtil generalforsamlingen afholdes, fortsætter vi med et proforma budget med identisk indtægts- og udgiftniveau, som for 2020. Som tidligere annonceret, betyder det også at indbetalingskort for første rate på 1800,- kr snarest bliver omdelt og forventes betalt primo marts. Dette for at sikre likviditet til betaling af udgifter til primært gartner. Læs mere herom i referatet. Foreløbigt budget udsendes snarest.

Mvh  Bestyrelsen.