Opdatering af Balance 2019

Kære allesammen,

Der er desværre indsneget sig en lille fejl i regnskabet for 2019, idet vores henlæggelse til klimafonden er medtaget på resultatopgørelsen og balancen. Hensættelsen skal udelukkende fremgå af resultatopgørelsen. Fejlen har ikke betydning for hverken resultatopgørelse eller balance. Så det har ikke betydning for det samlede regnskab. Jeg vil overlade det til generalforsamlingen og dirigenten i morgen at afgøre om det vil have opsættende virkning på indkaldelsen heraf.

Fejlen er rettet i dette dokument: GF Ullerødhave Balance 2019 v2

Med venlig hilsen og beklagelse
/Niels

Skriv et svar