Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. feb. 2020

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. feb. kl. 19.30 hos Paul.

Tilstede: Niels, Charlotte, Mogens og Paul

  1. Valg af referent: Paul
  2. Grønne områder: den nye gartnerkontrakt er underskrevet. Der er bestilt bekæmpelse af mosegrise på arealet ned mod kystbanen, da det ellers vil gå for hårdt ud over græsplænens tilstand. Græsslåningsmaskinen vil også tage skade hvis der ikke gøres noget.
  3. Se på indkomne forslag fra grundejerne til generalforsamlingen.
  4. Samle div. dokumenter til indkaldelsen til generalforsamlingen. Der sendes et samlet dokument ud til grundejerforeningens medlemmer. Der indkaldes på mail, Facebook og på foreningens hjemmeside ulleroden.dk. Dette gøres snarest – når dokumentet er klar.
  5. Checkliste vedr. praktiske opgaver.
  6. Evt.

Skriv et svar