Kontingentopkrævning for andet halvår 2019 er uddelt

Kære allesammen,

Så har Jørn uddelt girkort som kan bruges til kontingentindbetaling for andet havlvår 2019. Opkrævningen er på kr 1650,-. Ved indbetaling husk at anføre adresse (DRXXX eller RYXXX). Betalingsfrist er 1. november.

Betaling sker på foreningens giro konto +01<   +1178199<

Med venlig hilsen
/Niels

Skriv et svar