Referat BS-møde d. 22. okt 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. okt hos Nina Dr. 201

Tilstede: Mogens, Charlotte, Nina og Paul

Valg af referent: Paul

  1. Status på økonomi. Intet at bemærke.
  2. Helhedsplan: Antal har evt. lavet nogle spørgsmål til skemaet. Punktet foreløbigt udsat
  3. Købmandsbygningen: status på lejeren. Fraflytter snarest.
  4. Status på afvisning af klage vedr. skorstenen på købmandsbygningen – hvad er næste skridt.: Vi skriver endnu engang til kommunen og bliver lidt skarpere i tonen.
  5. Træfældning på Drosselvænget: Arbejdet påbegyndes i løbet af November. Der kommer mere information til beboerne når arbejdet nærmer sig.
  6. Evaluering af aflyst arbejdsdag. Kan vi gøre mere for at få beboerne til at melde sig til? Måske skal der skrives ud og komme en seddel i postkasserne til hver husstand. Ellers er opslag på hjemmesiden og på facebook det vi gør. Men måske i bedre tid og flere opfordringer.
  7. Registrer kameraovervågning – opfordring fra Politiet. Vi melder det ud på hjemmesiden og facebook.
  8. Evt. Mogens: prøver at indhente tilbud om rengnvands-renden ved Rypevænget. Line har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi siger 1000 tak til Line for sit store arbejde og engagement gennem mange år. Antal har også valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi siger tak for mærkbar indsats på kort tid.

Næste møde d. 20 november – kl. 19.30 hos Charlotte.

Skriv et svar