Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave, 2019

Tirsdag d. 2. April 2019, kl 19.00

Kokkedal skole, Afd. Vest, Indgang Vest. ”Lærerværelse vest” (første dør på højre hånd).

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal tilsendes bestyrelsen@ulleroden.dk eller afleveres skriftligt til Line, Charlotte eller Niels senest

mandag den 18. Marts, 2019.

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor.
  4. Indkomne forslag.
  5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

1 thought on “Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave, 2019

  1. Bemærk at der i ovenstående varsel beklageligvis har indsneget sig en fejl. Datoen er rigtig nok 2. april, men ugedagen er tirsdag! Det er rettet men din browser kan have gemt gammel kopi af første udgaven. Det burde dog ikke have opsætende virkning for varslingen idet den skal udsendes mellem 3 og 4 uger inden generalforsamlingen, jvf vedtægternes §4.

Skriv et svar