Efterlysning!

Vi mangler nogle frivillige Festudvalgs medlemmer!

Der skal hen over kommende sommer, hverves nogle nye arrangør deltagere, da vi kun er 2 tilbage. Og dermed mangler 4-5 frivillige hjælpere til at vi kan komme videre med planlægningen af dette års sommer/vejfest, da foreningen har 40 års Jubilæum🇩🇰

Meld dig ind snarest og kom med gode og sjove, samt festlige ideer.

Mvh
Lars
42929247

Jellerødhaves affaldssorteringsplads

Kære allesammen,

Bestyrelsen er blevet kontakter at formanden for Jellerødhaves grundejerforening vedrørende deres affaldssorterings plads.

I den forbindelse, har de gjort opmærksom på, at deres plads kun er for Jellerødhaves beboer.

Vi har ikke nogen aftale med dem, om at beboer fra Ullerødhave kan benytte deres plads, som nogle beboer her fra Ullerødhave har påstået.

Vi er selv i kontakt med Fredensborg Kommune om evt. affaldsplads på vores område.

Hilsen

Bestyrelsen

Hjælp til bekæmpelse af mosegrise og mulvarpe

Kære allesammen,

I forbindelse med bekæmpelse af mosegrise og mulvarpe har bestyrelsen tegnet et abonnement, som sikrer at skadedyrsbekæmperen rykker ud så snart der er tegn på nye mulvarpeskud på fællesarealer. I den forbindelse vil vi gerne have din hælp.

Når du går tur på fællesarealet og ser nye mulvarpeskud vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt bestyrelsen her. Bestyrelsen tager herefter kontakt til vores bekæmper, som derefter rykker ud. Det er specielt vigtigt her i forårsmånederne, hvor aktiviteten hos dyrene stiger, men er i øvrigt gældende hele året.

På forhånd tak for hjælpen. 🙂

Midlertidigt budget for 2021

Kære allesammen,

Så har vi udarbejdet et midlertidigt budget for 2021.

Vi varslede den 24. november, at vi ønsker at opretholde et indtægts- og udgiftsniveau i 2021 svarende til 2020. Vi har ikke modtaget nogen indvendinger mod denne praksis eller forslag til anden tilgang.

Derfor uddeler Jørn snarest girokort til kontingentbetaling af første rate for 2021 på 1800,- kr med betalingsfrist 1. marts, så foreningen kan betale vore regninger.

På udgiftssiden har vi lagt gartnerentreprisen ind, som er på samme niveau som sidste år, plus vanding af de nyplantede kugleahorn. Øvrige udgifter ligger også på samme niveau som sidste år. Dog vedtog generalforsamlingen sidste år forslag, som tilsammen gav en udgift på 147.500 kr.. For at sikre tilstrækkelig likviditet og minimere driftsunderskuddet, har vi valgt at reducere reservationen til forslag til 110.000 kr.

Det betyder, at vi i det midlertidige budget ligger med et driftsunderskud på 29.850 kr og en likviditet med udgangen af 2021 på godt og vel 30.000 kr.

Det midlertidige budget er her: Budget 2021

Når generalforsamling er afholdt, kender vi bedre de reelle udgifter, og afhængig af hvad generalforsamlingen beslutter, kan det medføre justeringer af kontingentbetalingens 2. rate, således at det samlede kontingent for 2021 er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I selvfølgelig velkommen til at kontakte kasseren eller bestyrelsen.

De varmeste Fimbulvinterhilsner
Bestyrelsen.

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar

Kære Allesammen,

Så foreligger der referat fra dagens bestyrelsesmøde. Du finder det på siden med referater men også her:

2021-02-02 Referat Bestyrelsesmøde GF Ullerødhave

På dagens møde har vi valgt at offentliggøre foreløbigt regnskab med revisor påtegning. Årsregnskabet er i sagens natur ikke godkendt. Godkendelse afventer en kommende generalforsamling.

Du finder siden med årsregnskaber her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=310

Bemærk i øvrigt også, at vi indtil generalforsamlingen afholdes, fortsætter vi med et proforma budget med identisk indtægts- og udgiftniveau, som for 2020. Som tidligere annonceret, betyder det også at indbetalingskort for første rate på 1800,- kr snarest bliver omdelt og forventes betalt primo marts. Dette for at sikre likviditet til betaling af udgifter til primært gartner. Læs mere herom i referatet. Foreløbigt budget udsendes snarest.

Mvh  Bestyrelsen.

Forslag til helhedsplan

Vi har fra Landskabsarkitekt John Norris modtaget et forslag til helhedsplan for vore grønne arealer. Dette initiativ er taget med hjemmel i beslutningen på den seneste generalforsamling. Du finder link til forslaget her:

Forslag Helhedsplan – Grundejerforeningen Ullerødhave

Vi modtager gerne kommentarer til forslaget. For at sikre størst mulig gennemsigtighed, vil vi gerne opfordre til at kommentarer skrives nedenfor. Husk du skal være logget ind på hjemmesiden for at have lov til at kommentere. Hvis du har glemt din adgangskode kan du bede om en ny. Hvis du ikke er oprettet som bruger, så skriv til bestyrelsen.