Placering og afskærmning af affaldsspande

Så har vi en første udgave klar om placering og afskærmning af affaldsspande. Det kan I læse mere om her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=2292.

Heldigvis bor vi i en smuk og varieret bebyggelse, så for at opretholde det udtryk, er det ulige sværere at komme med generelle løsninger. Derfor har vi indtil videre ikke været i stand til at komme med anvisninger for alle matrikler endnu, men der arbejdes på sagen. Udestående lige pt er generelt huse på Drosselvængets “hovedvej” og huse omkring Den Spanske Plads. Vi giver lyd når vi ved mere.

Generelt skal skraldespande placeres på egen matrikel medmindre de kan placeres og afskærmes, som anført på siden henvist til ovenfor.

Sonja, RY240, har tegnet afskærmningen og kommet med forslag til indkøbsliste. Hvis man vælger en løsning med plads til to store spande løber det op i ca 800 kr. Den større udgave, med plads til tre spande (to store og en lille), løber op i ca 800 kr. Eventuelle fliser er dog ikke medregnet. Stor tak til Sonja for det flotte arbejde.

I finder indkøbsliste og tegning her: https://www.ulleroden.dk/?page_id=2377.

Hvis du ønsker hjælp til at etablere afskærmningen vil vi gerne formidle kontakt til vores gartner eller en handymand vi har kontakt til. Vi kender dog ikke prisen for det arbejde. Skriv til bestyrelsen senest 15/1-2023, hvis du er interesseret i formidlingen og I afregner selv individuelt.

God jul
Bestyrelsen

I røg (og damp)

Fyringssæsonen er ved at være over os og vi blevet gjort opmærksom på at det ikke er helt ligegyldigt, hvordan varmen suppleres med varme fra brændeovnen. Vi opfordrer beboer med brændeovn og optændingsplaner om at konsultere denne side https://www.ulleroden.dk/?page_id=2310, som er sakset fra Miljøstyrelsen. Følg vejledningen for at sikre en god afbrænding og med så lille helbredsmæssig og miljømæssig påvirkning som muligt.

Det giver varme i stuerne og glade naboer – win-win. 😊

Går du med planer om at etablere en brændeovn kan du på samme side også finde henvisninger til retningslinjer, hvor en sådan må placeres indenfor i vore skønne huse.

Bestyrelsen

Manglende afhentning af papir og pap.

Vi har modtaget flg besked fra Fredensborg Forsyning til information:

“Fredensborg Forsyning må desværre melde at Papir / Pap affald ikke er hente pga. en fejl fra min side af. Det vil sige i først får tømt papir/pap den 4/10 2022 hvis i ikke kan ha mere i spanden er i velkommen til at sætte en pose ved siden af på tømme dagen, så tager vi den med. Vi beklager ulejligheden Fredensborg Forsyning Kenneth Larsen Kørselsleder.”

pbv
Barbara

Ny /gl. affaldsafhentning/sortering

Jeg har lige talt med Jens Peter Heide fra Fredensborg Forsyning (projektlederen på udrulningen af den affaldssorteringen). Han sagde (og var inde og spørge nogen undervejs i samtalen) at:

  • Den nye ordning kører, dvs. vi kan roligt bruge spanden med bio/restaffald og de vil blive tømt.
  • Der er en overgangsperiode, hvor nogle husstande har været nødt til at bruge de gamle sække, og derfor vil også sækkene blive hentet (jeg ved ikke hvor længe – 1-2 uger??).
  • Hvis man ikke har affald i sine gamle stativer, kan man derfor roligt lade disse afhente af storskrald (men man skal selv bestille afhentning).

Bestilling af storskrald kan finde sted her: https://fredensborgforsyning.dk/selvbetjening-kundeservice/mit-affald-selvbetjening.

MVH
Barbara/Bestyrelsen

Sommerfest – opdatering

TIDEN NÆRMER SIG. TELTET STÅR KLAR OG VI GLÆDER OS TIL ÅRETS (JUBILÆUMS) SOMMERFEST!

Vi har modtaget spørgsmål fra (nye) beboere vedrørende fællsespisning, og der er klart et behov for at præcisere, hvad det indeholder! Konceptet er, at alle selv medbringer al mad og tilbehør, og vi tænder op i foreningens to store grill’er og så kan maden tilberedes på disse.

Der bliver altså ikke indkøbt og serveret mad fra foreningens side!

DERUDOVER – SOM EN REMINDER – DE VIGTIGE KLOKKESLET PÅ LØRDAG.

15:00 Vi starter (Hoppeborg er åben, spil/lege for børn mm)
15:30 Fælles Kage spisning/konkurrence (medbring selv te/kaffe)
16:30 Velkomstdrink
17:00-18:00 Underholdning – det bliver sjovt!
18:00-20:00 Spisning (grill’er er klar kl. 18)
20:00-21:00 Levende musik
21:00-?? Aften-hygge

Husk at snak med din nabo – måske de har lyst til at kigge forbi selv om de ikke lige har fået tilmeldt sig via mail. Det er også helt i orden! Vi håber mange har lyst til at møde op – og vi har arrangeret et fantastisk vejr til begivenheden. 🙂

Hilsen Festudvalget

Fibernet

Vi har talt med Nordkysten, der graver ledningerne ned for TDC NET.
De er næsten færdige med arbejdet; der mangler kun en boks på hjørnet af 2. stikvej på Rypevænget.
Når der skal forbindes til de enkelte huse, vil kablerne blive lagt i vores græsplæner. Der skal ikke graves noget ned i asfalten på stikvejene.
Nordkysten siger, at den normale procedure er, at TDC/YouSee tager kontakt til grundejerforeningen eller den enkelte grundejer, og kommer med et tilbud på tilslutning til fibernettet.
Vi følger op på sagen.
Hilsen
Bestyrelsen