Nu påbegyndes fibernet arbejdet!

Etape 1

Mandag 8. April, går de i gang med at grave rørene ned på fællesarealerne…. traceerne på fransk. 😊

Onsdag den 10. April, starter montering af en indendørs hvid fordeler boks, samt en udvendig grå boks, ca. samme størrelse 15 x 15 cm ….DVS de skal have adgang i husene.

På denne plan /oversigt ses tidsplan for etableringen af boksene i de enkelte husnumre:VarslingsplanUllerødhave (version 2)

Der er i dag yderligere omdelt en meddelelse om dag og ca. tidspunkt. Venligst check jeres postkasse.

Er man ikke er hjemme, kan man måske bytte tiden med naboen, få en anden tid eller jeg kan så vidt det er mig muligt være til stede, ved at I giver mig en nøgle. Eller vi finder en helt anden dag.

Placeringen af boksen inde i huset vil være tæt på stedet hvor co-ax kablet kommer ind udefra i dag. Er man hjemme kan det aftales nærmere med montøren.

Etape 2

(Ikke tids lagt endnu)

Indskydning af rør fra traceen til udendørsboks. Der skal man kun være hjemme hvis TDC ikke kan få adgang til haven. (jeg kan så vidt det er mig muligt ”holde øje”, hvis man ikke er hjemme)

Etape 3

(Ikke tids lagt endnu)

Indblæsning af selve fiberkablet i rørene og frem til boks på ydersiden af huset.

Etape 4

(Ikke tids lagt endnu)

Udendørs montering af fiber kablet til boks på ydersiden af huset.

Test etc … kommer efterfølgende…. Men det skulle virke med det samme…

Inden hver etape sættes i gang, bliver I informeret igen om dag og ca. tidspunkt.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive eller ringe til mig

4031 4252

pbv
HC Nielsen
RY 224

Fibernet – mail fra Global Connect

Kære alle.

Mange af jer har sikkert modtaget en mail fra firmaet Global Connect med følgende tekst:

”Man skal have en fiber bestilling fra os inden man kan vælge et YouSee fiber abonnement”.

Det er ikke helt korrekt. Global Connect er en fibernet ejer i konkurrence med TDCNet. Derfor har denne henvendelse  ikke noget at gøre med vores fiber aftale med TDCNet/YouSee. Vi afventer stadig information fra TDC Net hvornår de går i gang hos os. Når fibernet er etableret kan du vælge (det er valgfrit), at tilmelde dig fibernet.

De bedste hilser

Pva Bestyrelsen

HC. Nielsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i G/F Ullerødhave

Hent indkaldelse med bilag her: Indkaldelse ordinær generalforsamling 2024

Dagsorden ordinær generalforsamling G/F Ullerødhave 2024

Tirsdag d. 27. februar 2024, kl 19:00

Egedal Byens Hus – Multisalen ← NB: Nyt sted!! Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning. Se bilag 2.1, bilag 2.2 og bilag 2.3.

3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. Se bilag 3.

4. Indkomne forslag.
Der er indkommet fem forslag fra medlemmerne.

4.1 Forslag om fjernelse af vejbump på Rypevængets stikveje.
Kirsten Andersen og Knud Jensen, RY214. Se bilag 4.1.

4.2 Forslag omlægningen af vores fællesareal fra en klippet græsplæne til et vildt og naturligt område.
Susanne Klem & Steen Øllgaard, DR306
Se bilag 4.2.

4.3 Forslag om opsætning af redekasser.
Susanne Klem & Steen Øllgaard, DR306 Se bilag 4.3.

4.4 Forslag om græsslåning på hele fællesarealet mod vest
Camilla Moring, v/ DR308, 309 og 312

4.5 Forslag om omgørelse af bestyrelsesbeslutning af 14. november 2023
Rolf Allen, RY255

5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Se bilag 5.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Mogens Andersen, RY201, modtager ikke genvalg
Nina Weisse, DR201, modtager ikke genvalg
Stine Skotte Mikkelsen, DR303, modtager ikke genvalg Erik Jenrich Sørensen, RY221, modtager genvalg
Niels Harre, RY256, modtager genvalg

Suppleanter:
Hans Christian Nielsen, RY224, modtager genvalg til bestyrelsen Barbara Køgs Andersen, RY237, modtager genvalg til bestyrelsen

7. Valg af revisor.
Mads Lindegaard, DR208, modtager genvalg

8. Eventuelt.

Varsling af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave – 2024

Dato……………. Tirsdag d. 27. februar 2024
Tidspunkt ……..  19.00
Sted…………….. Egedal Byens Hus – Multisalen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes til bestyrelsen snabel a ulleroden punktum dk (foretrækkes) eller afleveres skriftligt til Mogens (RY201) eller Niels (RY256) senest mandag den 19. februar 2024, kl 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne er

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor
4. Indkomne forslag
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling,

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00 – bemærk i Egedal Byens Hus

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller deltage i festudvalget.

Mvh. Bestyrelsen, Ullerødhave torsdag den 18. januar 2024.

TDC fibernet etablering i Ullerødhave i 2024

Kære alle,

Som mange af jer sikkert lagde mærke til, blev der lagt fiberrør ned i stier og veje rundt om vores Grundejerforening …. Lang tid siden… Bestyrelsen rettede henvendelse til YouSee i sommeren 2023 for at høre nærmere. I september fik vi så svar fra TDC Net som er kabel/forbindelses- ”ejer” med følgende tilbud:

Vi anbefaler vores kollektive løsning, hvor foreningen accepterer at vi etablerer fiberanlægget ind til hver af foreningens fællesarealer og etablerer fiber KAP stik. Som nævnt, så er tilbuddet uden omkostninger og forpligtigelser. Tilbuddet indeholder komplet etablering fra vej og ind til hver bolig, samt opsætning af fiber KAP stik indvendigt. Når TDC NET har opsat fiberstikket, så kan de enkelte beboere, selv vælge om de vil benytte det nye fibernet, og vælger de at gøre dette, så er det et mellemværende mellem husejer og serviceudbyder. Vi har pt. 13 forskellige serviceudbydere som kan levere abonnementstjenester igennem vores fiber.

Det nævnte KAP stik er en lille hvid boks som skrues på væggen og som er ca. 15 x 15 cm. Den er ikke en router. Router tilsendes af den serviceudbyder man frit vælger, se vedhæftet foreløbige oversigt.

Bestyrelsen traf hurtigt den beslutning, idet der er lang venteliste at sige ja til konditionerne. Vi er ligeledes i proces med dem der skal forestå selve entreprenør arbejdet (nedgravningen, samt installationsarbejdet i de enkelte huse), nemlig Dansk KabelTV.

Vi er vel vidende om at NuuDay ejer såvel Yousee, TDC Net, Dansk Kabel-tv og mange andre udbydere, men vi skal IKKE betale til dem direkte for hverken etablering eller senere. Medmindre man selvfølgelig vælger YouSee eller andre udbydere under Nuuday koncernen, som sin leverandør af internet/TV.

Leveringstiden er ikke bekræftet endnu, men Dansk KabelTV estimerer i løbet af første halvår 2024. Den eksisterende coax /kobberforbindelse forbliver selvfølgelig i drift.

Det skal nævnes at hvis man ikke ønsker fiber lagt ind nu og senere fortryder, skal man selv betale Dansk KabelTV for nedgravning/ installering etc etc. Prisen herfor kender vi ikke, men den er betragtelig, så bestyrelsen anbefaler at vi alle griber chancen nu for etableringen af fibernet i hele vores grundejerforening.

Eventuelle spørgsmål er velkomne på følgende, til lejligheden oprettet, e-mail;

teknik snabel a ulleroden punktum dk

Yderligere information følger.

De hjerteligste ønsker til jer alle om en god og glædelig jul.
Fra
Bestyrelsen

Udbydere af Service Fiber